Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Regionálne správy o stave ŽP SR

Upozornenie: Vypracovanie predmetných správ bolo realizované len v roku 2003.
V roku 2003 SAŽP vypracovala v rámci plnenia plánu hlavných úloh tzv. Krajské správy o stave životného prostredia. Úlohou týchto správ bolo preklenúť "vákuum", ktoré existovalo v tomto období medzi informáciami o stave životného prostredia v SR na národnej úrovni na strane jednej a identickými informáciami na miestnej, resp. regionálnej úrovni.

Nakoľko aktuálne právne normy v oblasti životného prostredia nestanovujú záväznú povinnosť vypracovávať správy tohto typu, ich aktualizácia bude závisieť od požiadaviek regionálnych samospráv na realizovanie tejto úlohy, resp. od finančných zdrojov disponibilných v rámci PHÚ MŽP SR a jeho odborných organizácií.