Preskočit na obsah

Občan

Záložka poskytuje základnú orientáciu vo vybraných oblastiach životného prostredia pre obyvateľa ako súkromnú osobu. Okrem základných práv a povinností občana sa tu nachádzajú informácie o kompetenciách orgánov verejnej správy smerom k súkromným osobám, vysvetlenie základných pojmov (napr. navrhovateľ, zámer) a relevantných právnych predpisov. Súčasťou troch podzáložiek sú aj tlačivá a formuláre, ktoré slúžia na vybavovanie záležitostí občana a sú akceptované celoplošne verejnou správou. Najčastejšie kladené otázky sú súčasťou záložiek Biota a Voda.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sú v pravej časti stránky umiestnené rýchle odkazy na webové stránky, ktorých obsah je zameraný na danú tému a ich správcami sú erudovaní odborníci.