Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k roku 2002

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum krajinnoekologického plánovania Prešov
Editor RNDr. Peter Proška, Ing. Miriam Rolková, Mgr. Ľubomír Gajdoš a kol.
Spolupráca inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň regionálna
Vydanie I.
Rozsah 211 strán
Rok vydania 2003
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: