Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Výhľadové štúdie a globálne megatrendy

 English

Výhľadové štúdie v ŽP sa realizujú v rámci platformy FLIS (Forward-Looking Information and Services) pre podporu dlhodobého strategického plánovania a rozhodovania. Cieľom FLIS je systematicky mapovať trendy a prinášať analýzy a prognózy ďalšieho vývoja v oblasti životného prostredia, zaviesť výhľadové pohľady do existujúcich informačných systémov o životnom prostredí a rozšíriť vedomostnú základňu pre lepšie chápanie výziev, ktoré stoja pred nami.
Výhľadové hodnotenie a prognózovanie pomáha:

- upriamiť pozornosť na možné výstražné signály a vznikajúce problémy;
- brať do úvahy rôzne možnosti pre budúcnosť;
- identifikovať hnacie sily a neistoty;
- kontrolovať plnenie cieľov environmentálnej politiky;
- rozvíjať mimoriadne dôležité opatrenia a preventívne akcie;
- analyzovať vzťahy príčiny a následku;
- predvídať možné prekvapenia, nejasnosti a otrasy;
- uľahčiť štruktúrované myslenie v krátkodobom a dlhodobom horizonte.


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) budujú sieť expertov z rôznych organizácií pre zabezpečenie výhľadových štúdií, scenárov, modelov a prognóz. Ide o odborníkov z environmentálnej, sociálnej a ekonomickej oblasti.


Spolupráca širšieho kolektívu odborníkov vyústila do prípravy nasledovných publikácií: