Preskočit na obsah

Scenáre vývoja v životnom prostredí 2020+. Udržateľný rast v kontexte ochrany biodiverzity a zmeny klímy (krátkodobá výhľadová štúdia) (2017)

   
Vydavateľ Prognostický ústav, Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied
Editor Richard Filčák a Radoslav Považan (eds.)
Spolupráca Slovenská agentúra životného prostredia
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Rozsah 99 s.
ISBN 978-80-89524-23-5
Rok vydania 2017
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: