Preskočit na obsah

Podnikateľ

Podnikaním sa podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

V tejto záložke nájde podnikateľ základné práva a povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na území SR vo vybraných oblastiach životného prostredia. Zároveň sú tu uvedené kompetencie a kontakty na zložky verejnej správy, ktoré sú oprávnené konať v jednotlivých situáciách.
Súčasťou štyroch podzáložiek sú aj tlačivá a formuláre, ktoré slúžia na vybavovanie záležitostí podnikateľa a ktoré sú akceptované celoplošne verejnou správou.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie sú v pravej časti stránky umiestnené rýchle odkazy na webové stránky, ktorých obsah je zameraný na danú tému a ich správcami sú erudovaní odborníci.