Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci,
pripravili sme pre vás dotazník, vyplnením ktorého nám pomôžete zlepšiť obsah webového sídla Enviroportál. Ďakujeme za jeho vyplnenie.
Redakcia Enviroportálu
Vyplniť dotazník

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Posledné akcie EIA/SEA

ZMENY A DOPLNKY Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – TRNOVECKÁ ZÁTOKA
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 9 Územný plán mesta Michalovce"
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Závod Geča - II. etapa
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Bytový komplex Green River
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zariadenie na zber kovového odpadu, farebných kovov a papiera
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer