Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

V bani v Nižnej Slanej začali s odčerpávaním vody do Kobeliarskeho potoka

10. Aug 2022, TASR

Nižná Slaná 9. augusta – V bani v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava začali s odčerpávaním nekontaminovaných vôd do Kobeliarskeho potoka. Technické opatrenie má znížiť hladinu banských vôd a dotovať vodou časť bane, ktorá silne mineralizovanými vodami znečisťuje rieku Slaná.

Na Slovensku sa tento rok narodilo 53 mláďat sokola kobcovitého

10. Aug 2022, TASR

Bratislava 9. augusta – Na Slovensku sa tento rok narodilo 53 mláďat sokola kobcovitého, ktorý patrí medzi kriticky ohrozené druhy. V roku 2012 stála jeho slovenská populácia na hranici vyhynutia, keďže nebol známy žiaden hniezdiaci pár. Informovala manažérka pre komunikáciu Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) Eva Horková.

Mokrade v Koši a Laskári nakoniec nezasypú, môžu sa stať chránenou lokalitou

09. Aug 2022, TASR

Koš 8. augusta – Mokrade v Koši a nováckej časti Laskár Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) nebudú musieť nakoniec zasypávať. Rozhodol o tom odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Trenčíne. Unikátnu lokalitu s desiatkami druhov vtákov a viacerými rastlinami majú ochranári záujem vyhlásiť za chránené územie.

Posledné akcie EIA/SEA

I/66 Telgárt-Besník sanácia zosuvu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Plán likvidácie ložísk štrkopieskov OPATOVCE „JUH 1“ a „JUH 2“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zariadenie na zber kovových odpadov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Jovsa"
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Územný plán obce Lúčky, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie