Národný park Veľká Fatra prináša možnosť sledovať živé prenosy z umelo vytvoreného jazierka, ktoré slúži na bahnenie diviačej a jelenej zveri. Keďže v lízkosti lokality nie je iný vodný zdroj, určita sa objavia aj medvede, v jesenných mesiacoch sa už pred kamerou môžu objaviť vlci a rys. Doteraz sa pri jazierku zastavili líška, jazvec, kuna, medveď , jelenica a dravec včelár lesný.

Online prenos: http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/

 


Zo súčasných analýz vychádza, že na miestnej úrovni sa emisie z lokálnych kúrenísk a dopravy podieľajú na znečistení ovzdušia viac ako emisie z priemyslu. Priemyselné emisie sa však tiež úplne nestrácajú. Môžu prispievať k zvýšeným hodnotám regionálneho pozadia. Viac informácií o tejto problematike získate na web stránkach MŽP SR a SAŽP: www.minzp.sk/ovzdusie-slovensku.html a http://vykurovanie.enviroportal.sk/.

 


Aká je vaša predstava vody? Dokážete ju zachytiť fotografiou? Európska environmentálna agentúra (EEA) vyhlasuje súťaž WaterPIX o najzaujímavejšiu fotografiu na tému voda. Najlepšie príspevky budú finančne odmenené.
Viac informácií: www.eea.europa.eu
 

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

REACH konferencia

03.09.2018 - 04.09.2018
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

11.09.2018 - 13.09.2018
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen

Pracovné ponuky v ŽP

Vodohospodár

15.8.2018,ŽOS Vrútky a.s.Vrútky, Slovensko, okres Martin

Koordinátor/-ka projektu

21.8.2018,IKEA Industry Slovakia s. r. o.Továrenská 2614/19, Malacky, Slovensko, okres Malacky
Ďaľšie ponuky

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy

Oznam MŽP SR

21.08. 2018,

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ

V obci Ploské pracujú na čističke odpadových vôd

21.08. 2018, TASR

Ploské, 20. augusta – Na dokončení stavby čističky odpadových vôd (ČOV) aktuálne pracuje samospráva Ploského v okrese Košice-okolie. V prevádzke by mohla byť v budúcom roku, obec ešte potrebuje technológiu za 150 000 eur.

Nemecko: V zoo v Norimbergu utratili najstaršiu gorilu v Európe

21.08. 2018, TASR

Norimberg, 21. augusta - Gorilu menom Fritz, vo veku 55 rokov najstaršiu svojho druhu v Európe, utratili v pondelok v zoologickej záhrade v nemeckom Norimbergu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na zoo.

Envirorezort vyčlenil 14 miliónov eur na aktualizáciu povodňových máp

20.08. 2018, TASR

Bratislava, 17. augusta - Na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňových rizík envirorezort vyčlenil 12 miliónov eur z eurofondov.

Mláďatá kane popolavej zachránili deň pred žatvou, mohol ich zabiť kombajn

20.08. 2018, TASR

Bratislava, 17. augusta - Najohrozenejší dravec na Slovensku, kaňa popolavá, často hniezdi na obilných poliach. Mláďatá, ktoré v čase žatvy ešte nevedia lietať, môžu ohrozovať kombajny. Ochranári preto hľadajú kanie hniezda a v spolupráci s poľnohospodármi ich obkolesia pletivom a označia.

Nepotvrdili výskyt atrazínu na Vodnom diele Gabčíkovo

20.08.2018, TASR

Gabčíkovo, 18. augusta – Vodohospodárska výstavba, š. p., (VV) vyvrátila podozrenia na výskyt atrazínu na Vodnom diele Gabčíkovo. Výsledky akreditovaného odberu a vyšetrenia vody boli negatívne. V júli vyhodnotenie neakreditovaných odberov však indikovalo mierne prekročené hodnoty rezíduí atrazínu o 2,4 až 2,7 % oproti stanovenému limitu 0,1 mikrogramu na liter.

V Čereňanoch budujú kanalizáciu, má prispieť k zlepšeniu životného prostredia

17.08.2018, TASR

Čereňany, 16. augusta - Čereňany v okrese Prievidza sa dočkajú splaškovej kanalizácie. Práce za vyše 15 miliónov eur, ktoré skupina dodávateľov zabezpečuje aj v susedných Oslanoch, financuje investor Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) aj z fondov Európskej únie.

Triedenie bioodpadu obce zabezpečujú rôzne, pomáhajú im aj eurofondy

17.08.2018, TASR

Bratislava, 16. augusta - Už viac ako rok a pol platí na Slovensku vyhláška, ktorá upravuje, akým spôsobom majú obce zabezpečiť triedenie biologického odpadu. Tie musia, až na výnimky, zaistiť svojim obyvateľom zberné nádoby alebo záhradné kompostéry.

Zvolen: Nórska veľvyslankyňa si pozrela výsledky projektu dažďových záhrad

17.08.2018, TASR

Zvolen, 15. augusta - Výsledky zeleného projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen si prišla v utorok (14. 8.) priamo na miesto pozrieť nórska veľvyslankyňa Inga Magistad.

Thajsko plánuje zakázať dovoz elektronického a plastového odpadu

17.08.2018, TASR

Bangkok, 16. augusta - Vláda Thajska zakáže dovoz elektronického a plastového odpadu po správach, podľa ktorých sa v tejto juhovýchodoázijskej krajine objavujú obrovské hromady vyradenej elektroniky, čo ju môže premeniť na "smetisko sveta". Informovali o tom vo štvrtok miestne médiá.

Revízia referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty

15.08.2018,

Európska komisia dňa 12. júla 2018 prostredníctvom svojho úradu EIPPCB v Seville formálne začala práce na revízii referenčného dokumentu o BAT pre bitúnky a priemysel spracovávajúci ich vedľajšie živočíšne produkty (Slaughterhouses and Animal By-products Industries – SA BREF).