Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Výstrahy SHMÚ doplnené o praktické zdravotné odporúčania od ÚVZ SR

09. Jun 2023, Enviroportal

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) spolu pripravili nové texty na web www.shmu.sk, ktorých cieľom je poskytnúť verejnosti dôležité zdravotnícke informácie pri vydávaní meteorologických a hydrologických výstrah.

Korytnačka močiarna je na Slovensku ohrozeným druhom

09. Jun 2023, TASR

Bratislava 8. júna – Korytnačka močiarna je na Slovensku ohrozeným druhom. Ak ju ľudia nájdu, nemali by s ňou manipulovať. Mali by zavolať Štátnu ochranu prírody SR a počkať s ňou na ochranárov.

Ochranári na Poľane diskutovali o prepojení vedy a praxe

09. Jun 2023, TASR

Zvolen 8. júna – Využívanie aktuálnych vedeckých poznatkov pre praktické účely ochrany prírody a krajiny boli témou štvrtkového pracovného stretnutia ochranárov a vedcov na Poľane. Spoločnej odbornej diskusie v teréne sa zúčastnili i poľovníci a odborní pracovníci zo slovenských vysokých škôl. 

Odkalisko Poša nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie

09. Jun 2023, TASR

Prešov 8. júna – Odpad v odkalisku Poša nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie. Ukázali to analýzy, ktoré zafinancoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) vo výške 50.000 eur na základe memoranda o spolupráci s najzasiahnutejšími obcami vo Vranovskom okrese. Informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Posledné akcie EIA/SEA

R1 Park II – FVE Olichov, rozšírenie výkonu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Obytný súbor Veľký Čepčín
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zmeny a doplnky č. 17 ÚP obce Ždiar - upravený návrh
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

NÁHRADA KOTLA BA-110
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Korňa na roky 2023+ (PHSR obce Korňa 2023+)“
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená