Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "


Obec má v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie veľmi dôležité postavenie s množstvom povinností a práv. Cieľom príručky
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike, Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA v oblasti vodného hospodárstva (PDF, 1,5 MB) je obciam pomôcť správne sa orientovať vo všetkých jej úlohách vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vybrané časti príručky bližšie špecifikujú požiadavky vyplývajúce zo zákona a špeciálne z oblasti vodného hospodárstva.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Februárová výzva kampane Zatoč s odpadom nabáda vymeniť mobil za knihu

02. Feb 2023, Enviroportal

Mobil, hracia konzola, notebook, tablet či televízor – naši verní spoločníci vo voľnom čase. Dá sa však prežiť aj inak. Prechádzkami v prírode, stretnutiami s priateľmi, športovaním, hľadaním nových záľub a koníčkov. A čo tak prečítať si dobrú knihu?

Svetový deň mokradí

01. Feb 2023, Enviroportal

Druhý február patrí každoročne Svetovému dňu mokradí. Témou aktuálneho ročníka je oživenie a obnova degradovaných mokradí.

Najvýznamnejším vrchoviskom v TANAP-e je prírodná rezervácia Medzi bormi

03. Feb 2023, TASR

Vysoké Tatry 3. februára – Najvýznamnejším vrchoviskom na území Tatranského národného parku (TANAP) je prírodná rezervácia Medzi bormi. Pri príležitosti Svetového dňa mokradí, teda všetkých lokalít, ktoré sú sezónne alebo trvalo zaplavené vodou, to uviedla botanička Správy TANAP-u Blažena Sedláková.

Posledné akcie EIA/SEA

Modernizácia výrobne betónových zmesí pre dosiahnutie udržateľného rozvoja
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Zariadenie na zber, výkup druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov a zhodnocovanie káblov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať

Mechanická úprava odpadov drvením a sitovaním, prostredníctvom mobilných zariadení
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Územný plán zóny Na Revíne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Logisticko výrobný areál Beckov
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená