Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

MŽP SR: V Pieninách sa uskutočnilo zimné sčítanie vodného vtáctva

18. Jan 2022, TASR

Bratislava 17. januára – Uplynulý víkend sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Do podujatia sa zapojil aj štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča. Spolu s riaditeľom Pieninského národného parku Vladimírom Klčom zmapovali približne 8 kilometrový úsek popri rieke Poprad.

Starostlivosť o CHVÚ Senianske rybníky by mala stáť asi 1,38 milióna eur

18. Jan 2022, TASR

Bratislava 17. januára – Starostlivosť o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Senianske rybníky by mala v rokoch 2022 – 2051 stáť viac ako 1,38 milióna eur. Z toho 852 941 eur sa má hradiť z prostriedkov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu starostlivosti o toto územie, ktorý predložili do medzirezortného pripomienkového konania.

Správa Pieninského národného parku oslavuje 55 rokov

18. Jan 2022, Enviroportal

V nedeľu 16. 1. si Správa Pieninského národného parku pripomenula 55 rokov od svojho vzniku. Náš rozlohou najmenší národný park vznikol nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady 16. januára 1967. Cesta k jeho vyhláseniu však nebola jednoduchá a začala už omnoho skôr.  

Posledné akcie EIA/SEA

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Drietoma
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

„Centrum Nové Koliesko – M1 (II.etapa)“
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozsah hodnotenia

Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov Šahy – spracovanie a príprava na opätovné použitie elektroodpadu
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zberňa odpadov zo železných a neželezných kovov Rajec
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zmeny a doplnky č. 2/2022 Územného plánu obce Záskalie, územnoplánovacia dokumentácia
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená