Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


Záujemcovia o obnovu rodinných domov z plánu obnovy nájdu aktuálne informácie na novom webe 
www.obnovdom.sk. Podávať žiadosti o dotácie bude možné po vyhlásení prvej výzvy. Projektu musia splniť požiadavku na minimálne 30 % úspory primárnej energie. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností objektu, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Zelená obnova rodinných domov zahŕňa celý komplex opatrení a zastrešuje ju Slovenská agentúra životného prostredia. 

Najnovšie články

Máte zelenú strechu?

26. May 2022, Enviroportal

Ak áno, prihláste sa do celoslovenskej súťaže Zelená strecha roku 2022, ktorú vyhlásila Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru (ďalej len Asociácia). Jej cieľom je ukázať krásu a funkčnosť vegetačných striech pre životné prostredie v našich mestách a obciach.

ČOV v areáli Petrochemy Dubová by mala mať nového prevádzkovateľa

25. May 2022, TASR

Brezno/Nemecká 24. mája – Čistiareň odpadových vôd (ČOV) v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová v Nemeckej v okrese Brezno zrejme bude mať nového prevádzkovateľa. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) aktuálne vykonáva technický audit ČOV, po skončení ktorého by mala byť určená oprávnená osoba na jej ďalšiu prevádzku. Uviedol to prednosta Okresného úradu (OÚ) Brezno Ondrej Filipiak.

Odporúčame z videotéky

Diesneyland na najkvalitnejšej pôde Moravy DVD

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Zmena technológie chovu – zmena klietkového chovu na alternatívny chov nosníc vo voliérach
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Ohrev kvapalného čpavku teplom cirkulačnej vody.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Územný plán obce Mošovce, Zmeny a doplnky č. 2
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Divinka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stročín na roky 2021 – 2025
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Ekosplus