Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pre chýbajúce financie dočasne pozastavil monitoring studní v okolí Slanej

07. Oct 2022, TASR

Rožňava 6. októbra – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave v septembri pozastavil monitoring domových studní v okolí znečistenej rieky Slaná. Dôvodom sú chýbajúce financie na odbery vzoriek a ich laboratórne vyšetrenia. Uviedla vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Rožňave Jana Hricková.

Európa by mala byť v súvislosti s klimatickou zmenou oveľa ambicióznejšia

06. Oct 2022, TASR

Nikózia 5. októbra – Európa by mala byť v oblasti klimatickej zmeny oveľa ambicióznejšia, keďže jej emisie skleníkových plynov stále stúpajú. Európske štáty preto musia začať recyklovať, prijať prísnejšie normy o kvalite vzduchu či zvýšiť výdavky na ochranu životného prostredia. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu podľa agentúry Reuters zverejnila Organizácia Spojených národov (OSN).

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

06. Oct 2022,

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Prijímateľ: Obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch 
Dátum vyhlásenia: 3. 10. 2022
Dátum uzavretia: 30. 11. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/ochrana-a-starostlivost-o-zivotne-prostredie-na-uzemi-narodnych-parkov-oblast-np

Austrália vyčlení najmenej 30 percent územia na ochranu ohrozených druhov

05. Oct 2022, TASR

Sydney 4. októbra – Austrália vyčlení na ochranu svojej unikátnej prírody najmenej 30 percent územia. Ministerka životného prostredia Tanya Pliberseková spustila v utorok plán, ktorého cieľom je zvrátiť úbytok prioritných druhov rastlín a živočíchov a zabrániť ich vymieraniu.

Posledné akcie EIA/SEA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ-Zmeny a doplnky č. 08
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Prístavba a prestavba skladu MTZ II
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Prístavba výrobnej haly MTA SLOVAKIA, s.r.o.
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Objekt občianskej vybavenosti Pri plavárni
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania