Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "

 

V najnovšom čísle Meteorologického časopisu nájdete informácie o znečistení ovzdušia na Slovensku  benzo(a)pyrénom, o satelitných meraniach slnečného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch a ich využití pri hodnotení účinnosti fotovoltických elektrární, zhodnotenie dopadov sucha na Slovensku v r. 2021 a 2022 či zhodnotenie rokovaní na 27. klimatickej konferencii v Egypte. Časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Obnov dom - nová výzva je zverejnená

28. Mar 2023, Enviroportal

Projekt, ktorý má za cieľ rekonštruovať a zvýšiť energetickú hospodárnosť až 30 tisíc rodinných domov môže pokračovať. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  zverejnila 27. 3. 2023 novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, zameranú na obnovu starších rodinných domov. 

1. apríl – Medzinárodný deň vtáctva

31. Mar 2023, Enviroportal

Apríl je mesiac, kedy naším územím v jarnom období migruje najviac sťahovavých vtákov. Prilietajú z juhu zo svojich zimovísk v Afrike a Ázii. Putujú na severské hniezdiská, kde počas obdobia hojnosti vychovajú novú generáciu svojho druhu.

Kontroly CITES komodít na bratislavskom letisku

31. Mar 2023, Enviroportal

Začiatkom marca 2023 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci s Finančnou správou SR, Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) uskutočnilo na bratislavskom letisku kontrolu zameranú na CITES komodity v batožinách cestujúcich.

MŽP SR rieši odstránenie sudov z areálu Chemka Strážske

31. Mar 2023,

V rámci Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) sa uskutočňujú verejné konzultácie, ako čo najvhodnejšie zneškodniť a zlikvidovať sudy so škodlivými PCB látkami, ktoré sú aktuálne uložené v hermeticky uzavretých kontajneroch v areáli Chemka Strážske.

Posledné akcie EIA/SEA

Optimalizácia trate Prievidza - Jelšovce
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Ložisko nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, Husiná - Hôrka
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Likvidácia banského diela Lahne
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch prieskumných vrtov Malženice
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Nakladacie miesto pre SO 50.1 Sklad drôtu
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Enviroportál - životné prostredie online

404 - Stránka nenájdená