Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

" "


Klimatická zmena začína výrazne ovplyvňovať naše životy, nie je to však prvý okamih ľudských dejín, keď sa tak deje. V minulosti bol stav klímy určujúcim faktorom pre rozkvet alebo kolaps civilizácií. Svoje poznatky v tejto oblasti sa rozhodli verejnosti sprístupniť archeológovia a historici zo Slovenskej akadémie vied a ďalších inštitúcií. Vydali novú populárno-náučnú publikáciu Klíma v dejinách s podtitulom Ako ľudí ovplyvňovala príroda a klimatické zmeny. Kniha prináša historický sumár klimatických zmien a jedinečný pohľad na to, ako sa ľudstvo v minulosti vyrovnávalo s klimatickými zmenami.

""


MŽP SR a SAŽP vyhlásili prvé dve výzvy z 
Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Prvé pilotné výzvy sú určené pre 2 skupiny žiadateľov: pre štandardnú skupinu a pre zvýhodnenú socio-ekonomickú skupinu žiadateľov. Hodnota oboch výziev je 30 miliónov eur. Podmienky výziev, formulár žiadosti, príručka pre žiadateľa, návrh zmluvy nájdu záujemcovia o príspevok na www.obnovdom.sk, tiež u pracovníkov 10 regionálnych kancelárií SAŽP. Informácie podáva aj bezplatná Zelená linka MŽP SR (0800 144 440).
 

Najnovšie články

Voda je život, pripomína nový ročník súťaže Zelený svet

28. Nov 2022, Enviroportal

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa nazývame zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Elektronizácia odpadu zefektívni výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi

28. Nov 2022, TASR

Bratislava 24. novembra – Elektronizácia odpadového hospodárstva má zefektívniť výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi. Ide napríklad o žiadosti polície pre ministerstvo vo veci nelegálneho nakladania s odpadmi. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Posledné akcie EIA/SEA

Logistické centrum Mokrance
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Osadenie moriacej vaničky na odmorovanie súčiastok technologických liniek
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene

Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Tovarné
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť SEA
Stav: Akcia je ukončená v procese SEA

DinoPark Liptovský Ján
Zákon: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
Stav: Zámer

Územný plán obce Veľká Lehota
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Verejné prerokovanie