Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Odporúčame z videotéky

Šou s myšou: recyklovanie plastov DVD

Režisér:

Najnovšie akcie

ZOOM s vedcami SAV

16.04.2021 - 04.04.2021

Projekty a výzvy

Ďaľšie výzvy Prejdite na daľšie výzvy

V piatok a v sobotu sa môžu Trenčania ekologicky zbaviť kuchynského oleja

14. Apr 2021, TASR

Trenčín, 13. apríla – Trenčania sa môžu v piatok a v sobotu (16. – 17. 4.) zbaviť použitého kuchynského oleja ekologicky. Umožní to mobilný zber. Pôvodne bol naplánovaný na január, pre zhoršenú pandemickú situáciu ho museli zrušiť.

Európski poslanci a podnikatelia vyzvali USA na ambicióznejšie klimatické ciele

14. Apr 2021, TASR

Berlín, 13. apríla – Desiatky európskych zákonodarcov, riaditeľov firiem a šéfov odborov vyzvali v utorok Spojené štáty, aby v nasledujúcom desaťročí znížili svoje emisie skleníkových plynov o 50 percent oproti hodnotám z roku 2005. 

Produkcia komunálneho odpadu stúpa, Slovák priemerne vyhodí 421 kíl ročne

14. Apr 2021, TASR

Bratislava, 13. apríla – Produkcia komunálneho odpadu každoročne stúpa. Slováci v roku 2019 vyprodukovali 2,37 milióna ton komunálneho odpadu. V roku 2011 to bolo 1,67 milióna ton, v roku 2015 bola produkcia odpadu na úrovni 1,75 milióna ton.

Japonsko rozhodlo o vypustení odpadovej vody z Fukušimy do oceánu

13. Apr 2021, TASR

Tokio, 13. apríla – Japonská vláda schválila vypustenie viac ako milióna ton upravenej odpadovej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima I do oceánu. 

Norná stena na ústí rieky Hornád má pomôcť s problémom odpadu

13. Apr 2021, TASR

Margecany, 12. apríla – Norná stena, ktorá pribudla na ústí rieky Hornád, má pomôcť riešiť problém s odpadom v Ružínskej priehrade. Pravidelne ho tam prostredníctvom vodných tokov riek Hornád a Hnilec z okolitých obydlí a osád končia stovky ton. 

Recyklačná linka v Leopoldove má spracúvať kaly pre druhotné použitie

13. Apr 2021, TASR

Leopoldov, 12. apríla – Do 23. apríla môže verejnosť nahliadnuť do zámeru výstavby zberne odpadov a recyklačnej linky na zhodnocovanie odpadov v Leopoldove.

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

12. Apr 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. Výzva je určená na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tradičných projektov LIFE19.
Dátum ukončenia: 12. 4. 2021
Viac informácií: https://www.minzp.sk/life/vyzva-predkladanie-ziadosti-spolufinancovanie-projektov-life.html

Rozvoja miest v kontexte zmeny klímy

12. Apr 2021, Enviroportal

S cieľom zvýšiť kapacity mestských samospráv v oblasti zmeny klímy a s ňou súvisiacich nových trendov v oblasti urbanizmu a územného plánovania vytvoril Karpatský rozvojový inštitút odborno-náučné video Nové paradigmy rozvoja územia mesta v kontexte zmeny klímy.

EK: Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov

12. Apr 2021, Enviroportal

Komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Tieto právne predpisy budú prepracované s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ a s cieľom prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Slovenská akadémia vied predstaví témy doktorandského štúdia online

12. Apr 2021, Enviroportal

Najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku prvýkrát predstavuje témy doktorandského štúdia interaktívnou online formou. Na svojej internetovej stránke odštartovala virtuálne podujatie Týždeň otvorených dverí.

Riešenie klimatickej krízy si od samospráv vyžaduje čas, prácu aj financie

12. Apr 2021, TASR

Bratislava, 8. apríla  Riešenie klimatickej krízy a jej následkov si od samospráv vyžaduje viac času, práce, financií a personálnych kapacít. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS) Daniela Piršelová.