Preskočit na obsah

Informačný portál rezortu MŽP SR

Najnovšie články

Envirokriminalita je štvrtou najrozsiahlejšou organizovanou trestnou činnosťou

22. Oct 2021, Enviroportal

Zločiny proti prírode, ako napríklad nelegálne zabíjanie, trávenie živočíchov, odchyt do pascí alebo nelegálny obchod s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, sú hneď po ničení biotopov druhou najväčšou bezprostrednou hrozbou pre prežitie druhov vo voľnej prírode.

Na Senianskych rybníkoch pozorovali pelikána ružového

22. Oct 2021, TASR

Senné 21. októbra – O tom, že Chránené vtáčie územie Senianske rybníky na rozhraní okresov Michalovce a Sobrance je najvýznamnejšou migračnou zastávkou pre vtáky zo širokého okolia, svedčí aj aktuálne pozorovanie ,,nevšedného hosťa" pelikána ružového (Pelecanus onocrotalus). 

Na juhu Ruska odstavili pre únik pary blok jadrovej elektrárne

22. Oct 2021, TASR

Moskva 21. októbra – V atómovej elektrárni pri Rostove nad Donom na juhu európskej časti Ruska odstavili vo štvrtok jeden z energetických blokov. Dôvodom odstávky má byť únik ,,čistej" pary z poškodeného potrubia, ako aj bežná údržba. 

Odporúčame z videotéky

Strážcovia noci

Režisér:

Posledné akcie EIA/SEA

Výroba kŕmnych zmesí – optimalizácia výroby, k.ú. Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie o zmene navrhovanej činnosti- neposudzovať

Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste, Trnava
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Rozsah hodnotenia

Obec Betlanovce - Nízkouhlíková stratégia - 2030
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
Stav: Oznámenie

OCEĽOVÝ PRÍSTREŠOK K VÝROBNEJ HALE
Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
Stav: Oznámenie o zmene