Informačný portál rezortu MŽP SR

Mapa

 

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží (pdf, 40 MB) okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

 

 

Logo enviromagazínu

Hlavná téma Enviromagazínu č. 4 je venovaná prírodným a antropogénnym hrozbám a rizikám, ktorým sa musíme prispôsobiť a predvídať ich, pretože môžu narušiť prírodné prostredie, stavby, náš život a majetok. Na druhej strane je hrozbou človek, ktorý narúša stabilitu geologického prostredia nevhodnými zásahmi a kontamináciou nebezpečnými látkami.

www.enviromagazin.sk

Žilina: Mesto začne triediť kuchynský odpad, obyvateľom rozdá štartovacie balíčky

27. Nov 2020, TASR

Žilina, 27. novembra – Mesto Žilina bude od 1. januára 2021 triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík pripomenul, že povinnosť zabezpečiť triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku.

Štúdia: Médiá nedostatočne informujú verejnosť o klimatických zmenách

27. Nov 2020, TASR

New York/Bratislava, 27. novembra - Väčšina článkov o klimatických zmenách neobsahuje základné fakty, ktorých zahrnutie by prispelo k lepšej informovanosti verejnosti o tejto problematike. Vyplýva to zo štúdie odborníkov pôsobiacich na americkej univerzity Berkeley v Kalifornii.

Ministerstvo životného prostredia pokračuje v aktívnej komunikácii so ZCHOK

27. Nov 2020, TASR

Bratislava, 26. novembra - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) upozorňuje zástupcov Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), že nemôžu očakávať kompenzácie za škody vzniknuté na nezabezpečených stádach.

Ochranári prišli o polovicu oviec spásajúcich hrádzu na Senianskych rybníkoch

27. Nov 2020, TASR

Senné, 26. novembra – Ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat prišli počas tohto roka o takmer polovicu oviec, ktoré už tretím rokom zabezpečujú údržbu porastu na hrádzi Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky rozprestierajúcej sa v okresoch Michalovce a Sobrance.

Žiar n. Hronom: OÚ prešetruje možné ničenie chránených biotopov v údolí Snoža

27. Nov 2020, TASR

Žiar nad Hronom, 26. novembra – Okresný úrad (OÚ) v Žiari nad Hronom prešetruje podozrenia zo zvýšeného ničenia zákonom chránených biotopov, flóry a fauny európskeho významu chránených medzinárodnými dohovormi v katastroch obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves.

Trnavá Hora: Minister Budaj odpovedal obci na žiadosť o stopku vodnej elektrárni

26. Nov 2020, TASR

Trnavá Hora, 25. novembra – Obec Trnavá Hora dostala odpoveď od ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) na svoju žiadosť o vypustenie rezervácie priestoru pre výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) Jalná na rieke Hron z vládnych dokumentov. Ako na webovej stránke obce napísal starosta Pavel Kravec, reakcia envirorezortu dáva nádej na definitívnu stopku MVE. 

IRBK žiada šéfa envirorezortu, aby nepovolil rozšírenie skládky odpadu v Zohore

26. Nov 2020, TASR

Bratislava, 26. novembra – Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK) spolu s obyvateľmi obce Zohor požadujú od ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO), aby nepovolil rozšírenie skládky o ďalších 245 000 kubických metrov. IRBK zároveň poukazuje na to, že envirorezort v danej veci napriek prísľubu stále nerozhodol.

MŽP: Od štvrtka sa uskutoční vyťahovanie lode z Dunaja

26. Nov 2020, TASR

Bratislava, 25. novembra - Od štvrtka (26. 11.) sa uskutoční vyťahovanie vraku lode z Dunaja. Podieľať sa na tom bude Hasičský a záchranný zbor, Slovenská inšpekcia životného prostredia a Slovenský vodohospodársky podnik. Informoval o tom envirorezort na sociálnej sieti.

Snina: Mesto bude meniť svoju klímu, získalo na to jeden milión eur

26. Nov 2020, TASR

Snina, 25. novembra – Centrálny klimatický park, zelené strechy budov materských škôl, dažďové záhrady či nové stromové aleje pribudnú v najbližších troch rokoch v meste Snina. Súčasťou projektu Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu s celkovými nákladmi vo výške približne 1,4 milióna eur má byť okrem realizácie 13 investičných akcií aj príprava Akčného plánu pripravenosti mesta na klimatické zmeny. 

J. Budaj vymenoval nového riaditeľa Envirofondu, stal sa ním Ľ. Vačok

26. Nov 2020, TASR

Bratislava, 25. novembra - Novým riaditeľom Environmentálneho fondu sa stal Ľubomír Vačok. Do funkcie ho v stredu vymenoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).

Zelená škola: Žiaci by nevedeli vysvetliť, ako emisie CO2 ovplyvňujú zmenu klímy

26. Nov 2020, TASR

Zvolen, 25. novembra - Takmer 60 % slovenských žiakov vo veku 15 rokov by nedokázalo vysvetliť, ako emisie CO2 ovplyvňujú globálnu zmenu klímy. „Slovensko sa v celosvetovom testovaní globálnych kompetencií síce ocitlo mierne nad priemerom, patríme však medzi krajiny s najvýraznejšími rozdielmi medzi porovnávanými školami,“ informovala TASR manažérka programu Zelená škola Zuzana Gallayová.