Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Informačné materiály o ŽP

 English
Jednou z možností zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľstva SR, ako aj porovnania, zhodnotenia trendov v životnom prostredí je zverejňovanie publikácií,  informačných brožúr a letákov o stave a vývoji životného prostredia. Na rozdiel od správ o stave životného prostredia v SR, informačné brožúry poskytujú koncentrované informácie o životnom prostredí prostredníctvom hodnotenia vybraných environmentálnych indikátorov za jednotlivé zložky ŽP, kumulatívne (globálne) environmentálne problémy, za vybrané sektory ekonomických činností a príslušné nástroje starostlivosti o ŽP.
Periodicita, resp. aktualizácia materiálov o životnom prostredí je nepravidelná a sú publikované prevažne v elektronickej forme.