Preskočit na obsah

Informačné materiály o ŽP

 English
Jednou z možností zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľstva SR, ako aj porovnania, zhodnotenia trendov v životnom prostredí je zverejňovanie publikácií,  informačných brožúr a letákov o stave a vývoji životného prostredia. Na rozdiel od správ o stave životného prostredia v SR, informačné brožúry poskytujú koncentrované informácie o životnom prostredí prostredníctvom hodnotenia vybraných environmentálnych indikátorov za jednotlivé zložky ŽP, kumulatívne (globálne) environmentálne problémy, za vybrané sektory ekonomických činností a príslušné nástroje starostlivosti o ŽP.
Periodicita, resp. aktualizácia materiálov o životnom prostredí je nepravidelná a sú publikované prevažne v elektronickej forme.