X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke (2019)

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Ing. Dorota Hericová
Spolupráca Publikácia zostavená s použitím údajov a informácií poskytnutých inštitúciami, uvedenými ako zdroje
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 5000
Rozsah 87 s.
ISBN 978-80-8213-009-9
Rok vydania 2019
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: