Preskočit na obsah

Tematické a prierezové publikácie

SAZP priebežne spracúva aj tematické publikácie súvisiace so životným prostredím, príp. majúce prierezový charakter. Prezentovaná je tu problematika zeleného rastu, zelených domácností, či obehového hospodárstva.
Periodicita, resp. aktualizácia takýchto publikácií je nepravidelná a sú publikované prevažne v elektronickej forme.