Preskočit na obsah

Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky (2016)

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Editor Ing. Beáta Kročková, Ing. Zuzana Lieskovská
Spolupráca Ing. Renáta Grófová, Ing. Tatiana Guštafíková, Ing. Dorota Hericová, Mgr. Peter Kapusta, Ing. Ľubica Koreňová, Mgr. Alena Kostúriková, Ing. Katarína Škantárová, Ing. Slávka Štroffeková, Ing. Juraj Vall, Ing. Radoslav Virgovič
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 5000
Rozsah 98 s.
ISBN 978-80-89503-49-0
Rok vydania 2016
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
1. časť Pohľad na slovenskú domácnosť, Podiel domácností na zaťažení životného prostredia
2. časť Hospodárenie v domácnosti
3. časť Zelená domácnosť a rady ako byť 3E