Preskočit na obsah

Verejná správa

Verejná správa je vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Široké spektrum jej kompetencií je rozptýlených do niekoľkých desiatok právnych predpisov.

Záložka obsahuje stručnú charakteristiku činnosti orgánov verejnej správy za oblasť životného prostredia.