Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Verejná správa

Verejná správa je vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Široké spektrum jej kompetencií je rozptýlených do niekoľkých desiatok právnych predpisov.

Záložka obsahuje stručnú charakteristiku činnosti orgánov verejnej správy za oblasť životného prostredia.