Preskočit na obsah

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu (2016)

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Editor Ing. Tatiana Guštafíková, Ing. Zuzana Lieskovská
Spolupráca Publikácia zostavená s použitím údajov a informácií poskytnutých autormi článkov a inštitúciami uvedenými ako zdroj
Jazyk sk/en
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1500
Rozsah 114 s.
ISBN 978-80-89503-51-3
Rok vydania 2016
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: