Preskočit na obsah

Workshopy

Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí

Hodnotenie implementácie politík, stratégií, plánov a právnych predpisov
Workshop sa uskutočnil 29. - 30. 5. 2019.

Pozvánka
Program
Závery

Prednášky

29. 5. 2019:

30. 5. 2019:  


Stav životného prostredia Slovenskej republiky

Informačná podpora starostlivosti o životné prostredie a prechodu na obehové hospodárstvo
Workshop sa uskutočnil 3. 5. 2018.

Pozvánka
Zoznam účastníkov
Závery

Prednášky