Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Životné prostredie pre všetkých (2019)

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, RNDr. Radoslav Považan, PhD.
Spolupráca Ján Černecký, Vlasta Jánová, Ján Kadlečík, Peter Kapusta, Zuzana Kocúnová, Beáta Kročková, Peter Sabo, Janka Špulerová, Ingrid Turisová, Peter Urban
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Rozsah 436 s.
Rok vydania 2019
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: