Preskočit na obsah

Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 2000 – 2012 v kocke (2014)

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia
Editor Mgr. Peter Kapusta, Ing. Zuzana Lieskovská
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1000 ks
Rozsah 52 strán
ISBN 978-80-89503-32-2
Rok vydania 2014
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: