Preskočit na obsah

Prehľad environmentálnych cieľov na obdobie rokov 2020 až 2050 platných pre SR

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia
Editor Mgr. Peter Kapusta
Spolupráca Ing. Alena Adamkovičová, Ing. Dorota Hericová, Mgr. Peter Kapusta, Ing. Ľubica Koreňová, Ing. Beáta Kročková, Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Miroslav Mokrý, RNDr. Radoslav Považan, PhD., Ing. Katarína Škantárová, Ing. Slávka Štroffeková
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Rok vydania 2020
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: