Preskočit na obsah

Modely pre biodiverzitu do roku 2050 (2022)

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia
Editor Radoslav Považan
Spolupráca Radoslav Považan, Peter Pastorek, Jozef Nováček, Ľuboš Balážovič
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 150 ks
Rozsah 47 s.
ISBN 978-80-8213-059-4
Rok vydania 2022
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: