Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Trnavského kraja k roku 2002

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum revitalizácie zaťažených oblastí, Prievidza, Stredisko Trnava
Editor RNDr. Peter Proška, Ing. Miriam Rolková, Ing. Ľudmila Rábeková a kol.
Spolupráca inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň regionálna
Vydanie I.
Rozsah 196 strán
Rok vydania 2003
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: