Správa o stave životného prostredia Nitrianskeho kraja k roku 2002

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum pre revitalizáciu zaťažených oblastí Prievidza, Stredisko Nitra
Editor RNDr. Peter Proška, Ing. Miriam Rolková, Ing. Klaudia Hlavatá a kol.
Spolupráca inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň regionálna
Vydanie I.
Rozsah 186 strán
Rok vydania 2003
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: