Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Banskobystrického kraja k roku 2002

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky a informatiky Banská Bystrica
Editor RNDr. Peter PROKŠA, Ing. Miriam ROLKOVÁ, Ing. Radoslava KANIANSKA, CSc. a kolektív
Spolupráca inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň regionálna
Vydanie I.
Rozsah 236 strán
Rok vydania 2003
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: