Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Košického kraja k roku 2002

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentálnej regionalizácie Košice
Editor RNDr. Peter Prokša, Ing. Miriam Rolková, RNDr. Blažena Gehinová, Mgr. Ján Dzurdženík a kol.
Spolupráca inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň regionálna
Vydanie I.
Rozsah 181 strán
Rok vydania 2003
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: