Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Trenčianskeho kraja k roku 2002

   
Vydavateľ Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum zložiek životného prostredia Žilina Stredisko Považská Bystrica
Editor RNDr. Peter Proška, Ing. Miriam Rolková, Ing. Marta Slámková a kol.
Spolupráca inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň regionálna
Vydanie I.
Rozsah 193 strán
Rok vydania 2003
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: