Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Požiadavky vyplývajúce zo zákona

Prevádzkovateľ

Podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinnosti prevádzkovateľa definované v:

 • spoločných ustanoveniach (§ 3),
 • preventívnych opatreniach (§ 4),
 • nápravnej činnosti (§ 5),
 • náprava environmentálnej škody na pôde (§ 10),
 • finančnom krytí zodpovednosti za environmentálnu škodu (§ 13),
 • štátnom dozore (§ 21)

a práva prevádzkovateľa v:

 • spoločných ustanoveniach (§ 3)
 • znášaní nákladov (§ 11 ),
 • konaní o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody (§ 30).

Prevádzkovateľ:

 • povinnosti podľa zákona č. 359/2007 Z. z. a
 • práva podľa zákona č. 359/2007 Z. z.

Verejnosť

Podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účasť verejnosti definovaná ako: