Preskočit na obsah

Kontakt

 
Prevádzkovateľ informačného systému PaNEŠ
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Odbor environmentálnych služieb
Ing. Zuzana Ďuriančíková
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Telefón: 0907 850134
E-mail: enviskody@sazp.sk
www.sazp.sk


 

Správca obsahu
Ministerstvo životného prostredia SR
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111
www.minzp.sk