Preskočit na obsah

Zmena klímy

Zmena klímy patrí k naliehavým environmentálnych problémom a je výzvou k náprave životného prostredia. Jej problematika naberá ďalšie rozmery v súvislosti s ľudským zdravím a bezpečnosťou, produkciou potravín a ekonomickou krízou.

Zmena klímy môže napríklad ohroziť produkciu potravín na základe zvýšenej nepredvídateľnosti zrážok, zvyšovaním hladiny morí a kontaminovaním pobrežných sladkovodných rezerv sa zvyšuje riziko povodní, otepľovanie atmosféry napomáha nezabezpečenému šíreniu škodcov a chorôb doposiaľ sa vyskytujúcich iba v trópoch.

Je pravdepodobné, že najväčšiu časť oteplenia, ktoré sa pozoruje od polovice 20. storočia, spôsobilo zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov (GHG) v dôsledku emisií z ľudských činností. Globálna teplota sa za posledných 150 rokov zvýšila približne o 0,8 ºC a predpokladá sa, že sa bude ďalej zvyšovať. Zvýšenie teploty o viac ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou zvyšuje riziko nebezpečných zmien globálnych ľudských a prírodných systémov. V Rámcovom dohovore o zmene klímy (UNFCCC) bol stanovený cieľ obmedziť zvýšenie priemernej globálnej teploty na úroveň nižšiu ako 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia