Energetika a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2011

   
Editor Ing. Slávka Štroffeková, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo hospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 50 strán
Rok vydania 2013
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: