Preskočit na obsah
Správy predložené Slovenskou republikou na Európsku komisiu v členení podľa kapitoly  portálu právnych predpisov EUR-Lex 15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

15.10 Životné prostredie
15.10.10 Všeobecné ustanovenia a programy
15.10.20 Znečistenie a škodliviny:

15.10.30 Životný priestor, životné prostredie a prírodné zdroje:

15.10.40 Medzinárodná spolupráca

15.20 Spotrebitelia
15.20.10 Všeobecné ustanovenia
15.20.20 Informovanie, výchova a zastupovanie spotrebiteľov
15.20.30 Ochrana zdravia a bezpečnosti
15.20.40 Ochrana hospodárskych záujmov

XX.XX Iné predpisy relevantné pre MŽP SR zaradené mimo kapitoly 15. Životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a zdravia (napr. smernica INSPIRE)