Preskočit na obsah

Priemyselná výroba a životné prostredie v SR 2014

   
Editor Ing. Juraj Vall, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo hospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rok vydania 2016
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: