Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Martina Némethová a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, ŠÚ SR, MPRV SR, MDVRR SR, MH SR, MV SR, PÚ SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1 000 ks
Rozsah 206 s.
ISBN 978-80-89503-75-9
Rok vydania 2017
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: