Preskočit na obsah

Doprava a životné prostredie v SR 2014

   
Editor Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 45 strán
Rok vydania 2016
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: