Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1992-1993

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Hlboká 2, 812 35 Bratislava
Editor RNDr. Jozef KLINDA a kolektív sekcie environmentálnych koncepcií, práva a organizácie MŽP SR
Spolupráca Správa bola spracovaná v spolupráci s ostatnými sekciami MŽP SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1500
Rozsah 520 strán
Rok vydania 1994
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Komplexný env. monitor. a informačný systém
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Rastlinstvo a živočíšstvo
Ochrana prírody a tvorba krajiny
Environmentálna regionalizácia SR a zaťažené oblasti
Príčiny a dôsledky stavu ŽP
Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Zdravie obyvateľov
Rizikové faktory v ŽP
Fyzikálne rizikové faktory
Chemické rizikové faktory
Odpady
Havárie a živelné pohromy
Starostlivosť o ŽP
Medzinárodná spolupráca
Obsah a použité skratky