Preskočit na obsah

Doprava a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2009

   
Editor Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 48 strán
Rok vydania 2010
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: