Preskočit na obsah

Lesné hospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2011

   
Editor Mgr. Peter Kapusta, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rok vydania 2013
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: