Preskočit na obsah

Doprava a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2007

   
Editor Ing. Ľubica Koreňová, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 46 strán
Rok vydania 2008
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: