Preskočit na obsah

Lesné hospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2007

   
Editor Mgr. Peter Kapusta, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstva pôdohospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 37 strán
Rok vydania 2008
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: