Preskočit na obsah

Energetika a jej vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2007

   
Editor Ing. Tatiana Guštafíková, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo hospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 44 strán
Rok vydania 2008
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: