Preskočit na obsah

Lesné hospodárstvo a jeho vplyv na životné prostredie v Slovenskej republike k roku 2009

   
Editor Mgr. Peter Kapusta, Slovenská agentúra životného prostredia
Spolupráca Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie len elektronický formát
Rozsah 42 strán
Rok vydania 2010
Správa na stiahnutie:
Správa komplet: