Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Poškodenie lesov abiotickými a biotickými činiteľmi

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí poškodenie lesov abiotickými činiteľmi (vietor, sneh, námraza, sucho) a biotickými činiteľmi (podkôrny a drevokazný hmyz, listožravý a cicavý hmyz, hniloby a tracheomykózy, iné hubové ochorenia a poškodenie zverou).
 

Jednotka indikátora

tis.m3, %, ha, m3, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • V dôsledku škodlivého pôsobenia abiotických škodlivých činiteľov bolo v roku 2015 poškodených spolu 3 715 495 m3 drevnej hmoty, čo je o 36,3 % menej ako predchádzajúci rok, z čoho 710 544 m3 tvoril nespracovaný objem z predchádzajúceho roku. Na vrub vetra z toho išlo až 91 %. Spracovaných bolo celkovo 96,7 % poškodenej drevnej hmoty. Dlhodobo môžeme konštatovať nepravidelné výkyvy v poškodení vetrom. Výrazný nárast bol zaznamenaný v rokoch 2004 - 2005, čo súviselo s veternou kalamitou v Tatrách v novembri 2004 a tiež v roku 2014, čo súvisí s vetrovou kalamitou Žofia zo dňa 15.5.2014.
  • Najvýznamnejšou skupinou biotických škodlivých činiteľov sú podkôrniky, ktoré v roku 1993 spôsobili škody 565,2 tis. m3. Od roku 2000 (324,4 tis. m3 poškodenej drevnej hmoty) bol zaznamenaný postupný nárast ich výskytu a škodlivého pôsobenia (súvisiaceho hlavne s vetrovou kalamitou z novembra 2004) s kulmináciou v roku 2009. Po roku 2009 už nastúpil pokles podkôrnikovej kalamity, pričom k roku 2015 bolo poškodených 1 409,3 tis. m3 drevnej hmoty (spracovaných bolo 77 %). Medziročne došlo k nárastu poškodenia o 32,6 %. Najvýznamnejším škodlivým činiteľom bol opäť lykožrút smrekový. Situáciu v poškodení porastov podkôrnym a drevokazným hmyzom možno stále všeobecne označiť ako veľmi nepriaznivú.
 

Sumárne zhodnoteniePoškodenie ihličnatých a listnatých drevín abiotickými činiteľmi v roku 2015

 

 

Poškodenie ihličnatých a listnatých drevín biotickými činiteľmi v roku 2015


Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk