Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Zásoby podzemnej vody

Dátum poslednej aktualizácie19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj využiteľných množstiev podzemných vôd.

Jednotka indikátora

l/s

Metadáta

Kľúčové zistenia

Zdroje a zásoby podzemných vôd v SR sú rôzne v závislosti na mieste a čase, ale aj z hľadiska ich kvality. Hoci sú periodický obnovované, nie sú neobmedzené a len správnym využívaním je možné zabezpečiť ich relatívnu nevyčerpateľnosť.
Prírodné zdroje na území Slovenska predstavujú v priemere 146,7 m3.s-1, celkové využiteľné množstvá podzemných vôd dokumentované v roku 2015 vo všetkých kategóriách tvoria 52,1 %  (76,45 m3.s-1 ) z prírodných zdrojov. Z celkových využiteľných množstiev 76 448,8 l.s-1 bolo 60,3 % (46 100,7 l.s-1 ) schválených Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd MŽP (Hydrogeologickou komisiou), pričom ostatné (neschválené) využiteľné množstvá predstavovali sumu 30 348,1 l.s-1 (39,7 %).      
Celkové využiteľné množstvá v roku 2015 zaznamenali pokles o 3 877,94 l.s-1  t.j. o 4,83 % oproti roku 2014. Využiteľné množstvá schválené Hydrogeologickou komisiou v roku 2015 predstavovali pokles o 3 437,14 l.s-1  t.j. pokles o 6,94 % oproti roku 2014. Celkové dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd neschválených Hydrogeologickou komisiou predstavovali zníženie využiteľných zdrojov oproti roku 2014 o 440,8 l.s-1 , t.j. o 1,43 %.    
 
Celkové využiteľné množstvo podzemných vôd predstavuje sumár zdrojov a zásob schválených Hydrogeologickou komisiou a množstiev neschválených hydrogeologickou komisiou, stanovených na základe hodnotenia dokumentovaných množstiev z hydrogeologických výskumov a prieskumov. 

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk