Vývoj využiteľných množstiev podzemných vôd podľa kategórií
Zdroj:SHMÚ