Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Ekologický stav vodných útvarov povrchových vôd

Dátum poslednej aktualizácie19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd za referenčné obdobie 2009 – 2012 bolo vykonané v 1 510 prirodzených vodných útvaroch povrchových vôd. Najlepšia situácia z pohľadu ekologického stavu bola zaznamenaná v čiastkových povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.

Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav bol zaznamenaný v 56,29 % s dĺžkou 8 073,43 km. V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,77 % vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý a veľmi zlý stav bol stanovený v 8,94 % vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km.


 

Sumárne zhodnotenie

Celkový počet vodných útvarov zaradených do jednotlivých tried ekologického stavu v správnych územiach povodí Slovenska za referenčné obdobie 2009 – 2012  

  Stav vodných útvarov (počet)
Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý Veľmi zlý
Správne územie povodia Dunaja 44 750 507 125 10
Správne územie povodia Visly 11 45 18 0 0
Spolu SR 55 795 525 125 10
Zdroj: VÚVH
 

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: