Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Orná pôda na jedného obyvateľa

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje aktuálny stav a vývoj výmery ornej pôdy na jedného obyvateľa.

Jednotka indikátora

ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

V roku 1990 výmera ornej pôdy na jedného obyvateľa predstavovala 0,285 ha, v roku 2000 to bolo 0,269 ha a v roku 2015 0,2601 ha. Výmera ornej pôdy má klesajúci trend, čo je z environmentálneho hľadiska negatívny jav najmä v prípade, keď ide o vyňatie ornej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a následné preradenie do kategórie zastavaných plôch.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk