Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Spotreba pesticídov

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí  vývoj spotreby pesticídov - insekticídov, herbicídov, fungicídov a ostatných pesticídov používaných v poľnohospodárstve.

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Kľúčové zistenia

Od roku 1993 až po súčasnosť mala spotreba pesticídov kolísavý priebeh. V jednotlivých skupinách pesticídov došlo v porovnaní rokov 2000 a 2015 k nárastu, pričom celková spotreba pesticídov za dané obdobie vzrástla o 55,25 %. Spotreba pesticídov v roku 2015 zaznamenala medziročný pokles a predstavovala hodnotu 4 773,2 ton.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk