Vývoj spotreby pesticídov podľa skupín
Zdroj: ŠÚ SR