Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Počet ohrozovaných MCHÚ vplyvom cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie22.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav počtu ohrozených maloplošných chránených území (MCHÚ) v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach vplyvom aktivít cestovného ruchu.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (2013)
Hlavný cieľ:
Zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia pri lepšom využívaní jeho potenciálu
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov a vytváranie nových pracovných príležitostí
Hlavné priority:
Zvýšenie kvality služieb a atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie, spolu s podporou dopytu a ponuky.


Regionalizácia cestovného ruchu v SR (2005)
Cieľ:
Navrhnúť regióny cestovného ruchu tak, aby pokrývali celé územie Slovenska, a zhodnotiť potenciál jednotlivých regiónov pre rozvoj cestovného ruchu a osobitne jeho najvýznamnejších foriem.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1:
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ, a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

 

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj ohrozovaných MCHÚ vplyvom aktivít cestovného ruchu?

Kľúčové zistenia

  • Strednodobo (od roku 2005) sa najvyššia miera ohrozenosti maloplošných chránených území vplyvom aktivít cestovného ruchu prejavuje v územiach správ TANAPu, NAPANTu, NP Malá Fatra, PIENAPu a NP Slovenský raj. V rámci CHKO ide najmä o CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Vihorlat.
     
  • Medziročne sa zvýšil počet horských dopravných zariadení v území NP Slovenský raj, počet zariadení cestovného ruchu v CHKO Strážovské vrchy, a počet TZCH v CHKO Cerová vrchovina
     
  • Od roku 2013 sa monitorujú aj vodné MCHÚ, ktoré môžu ohrozovať stavebná činnosť, (nelegálny) rybolov či vodné športy. Takéto MCHÚ boli identifikované v územiach NP Veľká Fatra, PIENAP, TANAP, CHKO Dunajské luhy, CHKO Horná Orava či CHKO Cerová vrchovina.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Negativny trend emo_neutral emo_neutral
Od roku 2005 postupne rastie počet MCHÚ ohrozovaných aktivitami cestovného ruchu. Od roku 2015 sa počet MCHÚ ohrozovaných aktivitami cestovného ruchu zásadnejšie nezmenil. Medziročne došlo k nárastu počtu turistickej infraštruktúry v 3 územiach.

 

Sumárne zhodnotenie

Počet ohrozených MCHÚ v národných parkoch a CHKO vplyvom aktivít cestovného ruchu v roku 2020

Názov VCHÚ

Lokalizácia ubytovacích zariadení (počet zariadení / počet lôžok)

Lokalizácia horských dopravných zariadení (km) (lanovky, vleky)

Lokality pre tzv. aktívne športy (horolezectvo, skialpinizmus, paraglajding)

Lokalizácia značkovaných cyklotrás a turistických značkovaných chodníkov (TZCH)

Lokalizácia území ohrozovaných vodnými športmi (vodáctvo, plavba, kúpanie) a výstavbou pri vode (hausbóty, rybárske búdy a pod.)

TANAP

13 vysokohorských chát/564 lôžok
(NPR – Mlynická dolina, Mengusovská dolina,
Velická dolina,
Studené doliny,
Skalnatá dolina,
Dolina Bielej vody, Belianske Tatry, Západné Tatry –Žiarska a Jalovská dolina)

Lanovky v NPR:


Mlynická dolina a Furkotská dolina – 2,3 km,
Skalnatá dolina – 32 km,
Studené doliny – 1,8 km,

Strednica – Belianske Tatry – 0,5 km, Spálená – Roháčska dolina – 2,2 km, Tatranská Javorina – 0,2 km

Horolezectvo (všetky, okrem NPR Javorová dolina, Belianske Tatry, Bielovodská dolina (časť), Slavkovská dolina, Štôlska dolina, Kôprová dolina, NPR v Západných Tattrách) 


Paraglajding

(NPR - Skalnatá dolina, Studené doliny, Slavkovská dolina, Mlynická dolina, Furkotská dolina)

 

Skialpinizmus

(NPR – Dolina Bielej vody, Skalnatá dolina, Studené doliny, Mlynická dolina, Furkotská dolina)

cca 650 km TZCH a cca 60 km cyklotrás v MCHÚ (Juráňova dolina, Osobitá, Roháčske plesá, Sivý vrch, Suchá dolina, Tichá dolina, Kôprová dolina, Važecká dolina, Furkotská dolina, Mlynická dolina,  Mengusovská dolina, Štôlská dolina, Batizovská dolina, Velická dolina, Slavkovská dolina, Studené doliny, Skalnatá dolina, Dolina Bielej vody, Belianske Tatry, Javorová dolina, Bielovodská dolina, Mokriny, Pramenište, Mraznica, Poš

NPR Furkotská dolina

(Štrbské pleso – člnkovanie), NPR Tichá dolina (splavovanie Belej nad hotelom Permon), všetky NPR s prítomnosťou vysokohorských plies -  (nelegálne letné kúpanie turistov)

NAPANT

3 zariadenia / 325 lôžok
(NPR Demänovská dolina)

-

NPR Demänovská dolina, NPR  Ďumbier
NPR Jánska dolina

60 km TZCH v MCHÚ
(NPR – Demänovská dolina, Ďumbier, Jánska dolina, Ohnište, Salatín,  Skalka, PR – Kozí chrbát, Štrosy, Martalúzka)

 

V NP (bez OP)  cca 500 km TZCH a 148 km cyklotrás

-

NP Malá Fatra

-

NPR Chleb
(1 vlek – 0,88 km, z toho 0,03 km v NPR,

1 sedačková lanovka – 1,88 km) – nelegálny skialpinizmus, vysoká koncentrácia ľudí v okolí – erózia

 

V NP spolu ďalších asi 12 zariadení s dĺžkou cca 11,5 km (z toho na 2,1 km nepremáva)

NPR Chleb (skialpinizmus, paraglajding),

NPR Suchý a NPR Prípor (skialpinizmus),
NPR Rozsutec (horolezectvo, skialpinizmus, paraglajding)

-uvedené aktivity sú vykonávané v rozpore so zákonom.

 

PR Veľká Lučivná a NPR Chleb (vyhliadkové lety vrtuľníkov)

TZCH v NP 172 km, z toho MCHÚ
(NPR - Tiesňavy, Prípor, Starý hrad, Suchý, Kľačianska Magura, Veľká Bránica
Rozsutec, Chleb, Šútovská dolina) - v súvislosti s tým bivakovanie na predmetných TZCH, obchádzanie horších miest a vznik paralelných chodníkov, znečisťovanie odpadom,
nelegálna cykloturistika na hrebeni

 

Cyklotrasy v NP ale mimo MCHÚ  24,4 km (vrátane trás na zjazd)

-

NP Muránska planina

-

-

2 miesta vyhradené pre skalolezectvo (Tesná skala v blízkosti NPR Šiance, Rozštiepená skala v  NPR Hrdzavá  dolina)

TZCH – cca 23 km v MCHÚ
(PR Bacúšska jelšina, NPR Hradová, NPR Hrdzavá, NPR Veľká Stožka, NPR Malá Stožka, PR Fabova hoľa, PR Suché doly, NPR Cigánka, PR Čertova dolina, PR Tŕstie, NPR Šarkanica)

-

PIENAP

(miesto MĆHÚ sú zóny)

2 zariadenia/188 lôžok
(Lesnica - zóna C,
Haligovce - zóna D)

-

-

TZCH v dĺžke cca 11,5 km (zóna B Haligovské skaly zóna B Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka)

B zóna – Prielom Dunajca a zóny A, B - Prielom Lesnického potoka (splavovanie rieky Dunajec a následne vývoz pltí a  športových lodí)

NP Slovenský raj

(miesto MĆHÚ sú zóny)

42 zariadení


A zóna - Prielom Hornádu,

A zóna Mokrá – na hranici,
A zóna – Kyseľ,
A zóna - Čingovské hradisko,

A zóna Prielom Hornádu,

A zóna – Stratená,
A zóna - Zejmarská roklina,

PR Muráň (OP NP)
 

A zóna - Stratená

(1 sedačková lanovka Dedinky – nefunkčná, t. č. v rekonštrukcii)

 
A zóna Stratená

(na hranici, 2 vleky  Dedinky - 0,5 km, Biele vody - 0,5 km)

 

A zóna Prielom Hornádu (na hranici, vlek Zelená Hora – 0,5 km)

 

C zóna

obec Vernár - 1,5 km

C zóna-obec Dedinky,časť Dobš. Maša- 0,3 km

C-zona  Stratená, časť Dobš. Ľad.Jaskyňa-0,3 km

skalolezenie - 4 lokality v zóne A (Prielom Hornádu - Tomášovský výhľad, Prielom Hornádu - hrdlo Hornádu, Prielom Hornádu - Letanovský mlyn, Stratená - Stratenská píla) a 1 lokalita v zón B (Barbolica)

 
lezenie na ľadopádoch v zime – 5 lokalít v zóne A

( Suchá Belá, Prielom Hornádu – Letanovský  mlyn, Prielom Hornádu - Kláštorská roklina, Kyseľ - Sokolia dolina,  Zejmarská roklina, Piecky)

TZCH v dĺžke cca 52 km v A zóne (Suchá Belá, Piecky,

Sokol, Prielom Hornádu,

Kyseľ, Zejmarská roklina, Stratená, Čingovské Hradisko,  Mokrá)
TZCH s dĺžkou cca 6 km v PR Muráň (OP NP)

cyklotrasa s dĺžkou cca 1 km v A zóne (Stratená, Stratenský kaňon)

cyklotrasa s dĺžkou cca 5 km v PR Muráň (OP NP)

celková dĺžka TZCH v NP – 232,8 km, v OP – 44,4 km 

celková dĺžka cyklotrás v NP – 93,4 km,  v OP – 49,4 km

A zóna - Prielom Hornádu (splavovanie - cca 10 km; ide o kontrolovaný splav prevádzkovaný Správou NP Slovenský raj, nie je tam riziko ohrozenia)

 

A zóna - Stratená

(na hranici – člnkovanie – cca 10 km)

NP Poloniny

-

-

-

TZCH s dĺžkou cca 37,5 km v MCHÚ (NPR Stužica, PR Borsukov vrch, NPR Jarabá skala, PR Šípková, NPR Pľaša, PR Udava)

 

NCH s dĺžkou cca 2,3 km v MCHÚ (NPR Havešová, NPR Rožok)

-

NP Veľká Fatra

1 zariadenie / 70 lôžok (Smrekovica v NPR Skalná Alpa v OP NP)

-

Skalolezectvo

 (NPR Tlstá)

TZCH s dĺžkou cca 30 km v MCHÚ (NPR Jánošíkova kolkáreň, NPR Suchý vrch, NPR Čierny kameň, NPR Skalná Alpa, NPR Tlstá)

Spolu cca 392 km TZCH a cyklotrás v NP

PR Rojkovská travertínová kopa (plávanie)

NP Slovenský kras

-

-

NPR Zádielska tiesňava (20 trás pre horolezectvo),

Hájska tiesňava (6 trás pre horolezectvo)

priestor Jasovská planina – Soroška (paraglajding)

TZCH – cca 22 km
(PR Gerlašské skaly, PR Palanta,
NPR Zádielska tiesňava, NPR Domické škrapy, NPR Brzotínske skaly)

-

CHKO Záhorie

-

-

-

TZCH v CHKO 14,5 km,

cyklotrasy v CHKO približne 60 km (mimo MCHÚ)

CHA Devínske jazero (ohrozovaný výkonom práva rybárstva)

CHKO Dunajské luhy

nelegálne chaty - trampské prístrešky

(PR Dunajské ostrovy)
 

Navrhovaná výstavba športovo-rekreačného areálu Danubia park v k. ú. Čunovo a projekt
športovo-rekreačného areálu Action land park v k. ú. Čunovo
V CHKO sú schválené 2 rekreačné zóny:
-Vojkanské jazero- 1998 lôžok - plán
-Šulianské jazero- 4100 lôžok
- Gabčíkovo- chatová výstavba podľa schváleného územného plánu
Vo všetkých  zónach už prebieha výstavba.

-

-

TZCH – 40 km v CHKO,

NCH – 3 km v CHKO

 

cyklotrasy po hrádzi v CHKO
 

most pre peších a cyklistov cez Dunaj v oblasti Dobrohošť  v CHKO

Len lokality v MCHÚ:

 

UEV Hrušovská zdrž (rekreačná plavba a kaysurf),
PR Dunajské ostrovy (hausbóty),
PR Ostrovné lúčky (kúpanie),
NPR Klátovské rameno (výnimka na rybolov pre SRZ),

UEV Malý Dunaj (hausbóty),
PR Opatovské Jazierko (výnimka na rybolov pre SRZ),
UEV Hrušovská zdrž (jachtárske prístaviská)

 

V CHKO:

Medveďovské rameno

/hausbóty/

Bodícke rameno

/hausbóty/

CHKO Malé Karpaty

-

-

Paragliding

(NPR Devínska Kobyla, NPR Roštún, NPR Záruby, NPR Pohanská)

TZCH s dĺžkou cca 830 km v CHKO, z toho v MCHÚ (NPR Devínska Kobyla, PR Strmina, PR Pod Pajštúnom, PR Zlatá studnička, PR Vysoká, NPR Roštún, NPR Pohanská, PR Klokoč, PR Čierna skala, NPR Záruby, PR Bolehlav, NPR Kršlenica, PR Kamenec, NPR Hlboča, PR Čertov žľab,  PR Katarínka, PR Slopy, PR Ľahký kameň, PR Plešivec, NPR Čachtický hradný vrch)

 

Cyklotrasy s dĺžkou cca 530 km v CHKO, z toho v MCHÚ (PR Slopy, PR Pod Pajštúnom)

CHA Sĺňava

(vodné športy)

CHKO Biele Karpaty

Hotel v blízkosti PR Vršatské hradné bralo a PR Vršatské bradlá

OP PR Veľká Javorina (1 vlek - 0,6 km)

Horolezectvo

(PP Beckovské hradné bralo, PR Vršatské bradlá)

 

Paragliding (PR Krasín)

TZCH a NCH s dĺžkou cca 4,3 km v MCHÚ (PR Červenokamenské bradlo, PR Vršatské hradné bralo, PR Krasín, PR Turecký vrch, PP Drietomica, PP Pavúkov jarok, PP Štefanová, PR Šmatlavé uhlisko, PR Prieľačina, PR Beckovské Skalice, PR Sychrov, PR Žihľavník, PR Omšenská Baba, PP Haluzická tiesňava),

Cyklotrasy s dĺžkou cca 1,6 km v MCHÚ (PR Bindárka, NPR Tematínska lesostep, PR Prieľačina)

-

CHKO Ponitrie

-

-

Horolezectvo a paraglajding
(PR Žibrica, NPR Zoborská lesostep, NPR Veľká skala,  PP Ostrovica, PP Končitá, PR Makovište)

TZCH s dĺžkou cca 10,2 km v MCHÚ
(NPR Zoborská lesostep, PR Žibrica, CHA Jelenská gaštanica, PR Buchlov, NPR Vtáčnik)

 

Cyklotrasy s dĺžkou 3,4 km v MCHÚ (okraj NPR Zoborská lesostep, PR Žibrica, NPR Vtáčnik)
 

Spolu v CHKO – 156 km TZCH a 190 km cyklotrás

-

CHKO Štiavnické vrchy

1 zariadenie – Chata A. Kmeťa /15 lôžok

(NPR Sitno)

CHKO

(Banská Hodruša - sedačková lanovka  - 2,1 km)

Horolezectvo

(NPR Sitno)

TZCH s dĺžkou cca 467 km z toho v MCHÚ
(4,8 km NPR Sitno, 1,6 km PR Krivín, 0,9 km PR Kamenné more, 0,5 km po hranici PR Bralce, 1 km PR Szaboóva skala, 1,5 km PP Žakýlske pleso, 0,25 km
PP Krupinské bralce), Cyklotrasy s dĺžkou 394 km, z toho v MCHÚ (750 m PP Kamenný jarok, 1,5 km po hranici PR Jabloňovský Roháč, 1,7 km NPR Sitno), Bežecké trasy v celkovej dĺžke 45km.

-

CHKO Strážovské vrchy

2 zariadenia/35 lôžok
(NPR Súľovské skaly),

 

4 zariadenia/108 lôžok (OP NPR Súľovské skaly, 3 rekreačné zariadenia s kapacitou 52 + 25 + 31 lôžok v prevádzke, štvrté rekreačné zariadenie je reštaurácia bez ubytovania)

36 súkromných chát (OP NPR Súľovské skaly - lokalita Čierny potok)

OP NPR Súľovské skaly

(vlek - cca 0,2 km)

NPR Manínska Tiesňava (prevádzka Horoškoly),

 

Horolezectvo

(NPR Súľovské skaly, NPR Manínska Tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka)

TZCH v CHKO s dĺžkou cca 910 km, z toho v MCHÚ
(NPR - Strážov, Súľovské skaly, Manínska tiesňava, Vápeč,
PR Kostolecká tiesňava),

 

Cyklotrasy s dĺžkou cca 2 km v MCHÚ po štátnej ceste (NPR - Súľovské skaly, Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava)

-

CHKO Kysuce

1 zariadenie / 40 lôžok

(OP NPR Veľká Rača – v tesnej blízkosti)

NPR Veľká Rača

(2 lanovky –  2,3 km, z toho 0,32 km v NPR)

 

OP NPR Veľká Rača

(1 lanovka a jedna bobová dráha na hranici)

-

TZCH s dĺžkou cca 13 km v MCHÚ

(NPR – Veľká Rača, Veľký Javorník, Malý Javorník, Veľký Polom, PP Vychylovské skálie, PR Klokočovské skálie, PP Korňanský ropný prameň)

 

Cyklotrasa s dĺžkou cca 1 km

(PR Klubinský potok)

-

CHKO Horná Orava

(miesto MĆHÚ sú zóny)

-

-

A, B, zóna Babia hora,

A, B, zóna Pilsko,

CHA Ostrá a Tupá skala

C zóna Minčol,

B zóna Puchmajerovej jazierka 

TZCH s dĺžkou cca 15 km v A zóne
(Babia hora, Pilsko)

 

TZCH vedúci z Hruštínskej hole na Kubínsku hoľu spôsobuje problémy s nelegálnym vstupom na B zónu Puchmajerovej jazierka

CHA Rieka Orava mimo CHKO (ťažba štrkov, výstavba, vodácke športy),

B zóna Vtáčí ostrov (rekreácia a vodné športy),

B zóna Oravská vodná nádrž (nelegálne stavby, rybárske búdy, vodné športy, hausbóty, znečisťovanie odpadkami, nelegálne vjazdy),

B zóna Jelešňa (nelegálne stavby, rybárske búdy, nelegálne vjazdy),

C zóna Alúvium Mútňanky
(ťažba štrkov)

CHKO Poľana

1 hotel/112 lôžok a 10 chatiek/cca 80 lôžok (NPR Zadná Poľana -v blízkosti – mimo prevádzky),
 

1 zariadenie/45 lôžok (pri NPR Ľubietovský Vepor – vo vzdialenosti cca 0,5 km)

NPR Zadná Poľana

(1 vlek – 0,35 km – mimo prevádzky)

Skalolezectvo
(PP Melichova skala, PP Kalamárka)

lezenie na ľadopáde (NPP Vodopád Bystrého potoka)

TZCH s dĺžkou cca 10,1 km v MCHÚ

(NPR Zadná Poľana, NPR Ľubietovský Vepor, OP PR Havranie skaly, NPP Vodopád Bystrého potoka)
 

Cyklotrasa s dĺžkou cca 3,6 km v MCHÚ (CHA Meandre Kamenistého potoka)

-

CHKO Cerová vrchovina

-

-

-

TZCH s dĺžkou 10,6 km v MCHÚ
(PR Steblová skala, NPR Ragáč, PR Hajnáčsky hradný vrch, NPR Pohanský hrad, NPR Šomoška, PP Belinské skaly, PP Zaboda, CHA Fenek)

 

Južná turistická magistrála – 24,5 km, čiastočne cez CHKO a popri MCHÚ (PP Čakanovský profil, PP Lipovianske pieskovce)

Odbočka z južnej magistrály smer Petrovce po žltej turistickej trase 4,6 km popri CHA Fenek

 

 

NCH Stará Bašta – 3,8 km, prepája obec s NPR Pohanský hrad – na TZCH (MCHÚ: NPR Pohanský hrad)

TZCH z Gemerských Dechtár popri UEV Dechtárske vinice, cez CHKO, na NPR Ragáč do Hajnáčky 6,7 km

TZCH z obce Belina cez CHKO popri PP Belinske skaly 13,4 km.

TZCH cesta Márie Széchy

Popri PR Pokoradzké jazierka 450m

TZCH z Drienčan cez Slizké, Španie pole do Chvalovej cez UEV Drienčanský kras 12,5 km

TZCH po hranici s Maďarskom popri UEV Hubovo 3,5 km

len MCHÚ mimo CHKO - CHA Hikóriový porast, PR Vodná nádrž Gemerský Jablonec, PR Príbrežie Ružinej, PR Kurinecká dubina (všade vodné športy a rybolov)

CHKO Latorica

-

-

-

NCH s dĺžkou 15 km v CHKO a popri ÚEV (Bešiansky polder, Čičarovský les, Latorica)

V CHKO Latorica pri rieke Latorica a v CHVU Medzibodrožie

(rieka Veľká Krčava) – nelegálna výstavba pri vode

CHKO Vihorlat

3 zariadenia / 65 lôžok
(PR Vihorlatský prales – lokalita Morské oko)

-

-

TZCH s dĺžkou cca 73,2 km v MCHÚ

(PR Vihorlatský prales, PR Lysák, PR Viniansky hradný vrch, PR Vinianska stráň)

 

Cyklotrasy s dĺžkou cca 9,5 km v MCHÚ

(CHA Zemplínska Šírava, PR Vihorlatský prales)

CHA Zemplínska Šírava (vodné športy, rybolov)

CHKO Východné Karpaty

1 zariadenie/ 23 lôžok (pri CHA Driečna - vo vzdialenosti cca 200 m)

-

Horolezectvo

(NPR Humenský Sokol - 29 trás)

 

TZCH v CHKO cca 180 km, z toho v MCHÚ

(PR Haburské rašelinisko),

Iné TZCH v územnej pôsobnosti Správy CHKO v MCHÚ (NPR Humenský Sokol, NPR Kyjovský prales)

 

Cyklotrasa s dĺžkou cca 42 km v blízkosti MCHÚ (PR Hostovické lúky)

-

Podrobné zhodnotenie


Najvyššia miera ohrozenosti maloplošných chránených území vplyvom aktivít cestovného ruchu sa prejavuje na území správ Tatranského národného parku, NP Nízke Tatry, NP Malá Fatra, Pieninského národného parku a NP Slovenský raj i CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina a CHKO Vihorlat. Vodáctvo, plavba, kúpanie a rekreačná výstavba ohrozuje najmä územia v správe CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Horná Orava, CHKO Cerová vrchovina, ale aj NP PIENAP a NP Veľká Fatra. 

V hodnotných prírodných územiach a v turistických lokalitách, kde sa turistické aktivity z časového hľadiska koncentrujú na vysoké sezónne vrcholy, môžu byť negatívne vplyvy cestovného ruchu na environmentálne prostredie na lokálnej úrovni zvlášť významné.

Intenzita turistickej návštevnosti nie je rovnomerne plošne rozložená, pričom medzi najatraktívnejšie patria predovšetkým územia s najčlenitejším reliéfom a diverzitou rastlinných spoločenstiev, ktorými sú v podmienkach Slovenskej republiky predovšetkým územia národných parkov. Výrazným problémom, v porovnaní s ostatným územím Slovenskej republiky, sa stáva zvýšená koncentrácia turistických návštevníkov práve v týchto najhodnotnejších prírodných lokalitách a územiach, pričom konkrétne dôsledky koncentrácie turistických aktivít sa v určitých lokálnych prípadoch prejavujú v ohrozenosti chránených území a sú zároveň v rozpore s predmetom ochrany týchto území.

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že lokalizácia uvedených objektov, zariadení či činností v maloplošných chránených územiach nemusí nevyhnutne znamenať ich degradáciu z hľadiska predmetu ochrany, na druhej strane však vždy kladie zvýšené nároky na environmentálny manažment územia a často i s tým súvisiace zvýšené požiadavky na zabezpečenie finančných zdrojov určených na ochranu či revitalizáciu týchto území.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Chránené územie je geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany.
(Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite)
 
Zriaďovanie chránených území (CHÚ) a starostlivosť o ne je nástrojom realizácie územnej ochrany, ktorá má prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, k ochrane a trvalému udržiavaniu prírodných zdrojov, k záchrane prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability.

V súčasnosti je podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené celé územie SR (1.stupeň ochrany). Medzi osobitne chránené územia (2. až 5. stupeň ochrany) patria národné parky a chránené krajinné oblasti (tzv. „veľkoplošné“ CHÚ) a chránené areály, (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky (tzv. „maloplošné“ CHÚ). Národnú sústavu CHÚ tvoria osobitne chránené územia vyhlásené podľa spomínaného zákona.
 

Metodika:

Podklady získavajú organizačné útvary ŠOP SR z údajov, ktoré sú im dostupné, resp. z vlastných podkladov, pri národných parkoch aj z návštevných poriadkov. Hodnotia sa "maloplošné" chránené územia, ktoré sú súčasťou veľkoplošných chránených území. Práve z uvedeného dôvodu boli ako základné úrovne geografickej mierky použité práve územia národných parkov a nie celé územie Slovenskej republiky, kde by bola veľmi problematická prístupnosť údajov.
Nejestvuje však exaktná metodika aplikovaná vo všetkých chránených územiach.

 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory: