Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Výdavky domácností na ochranu životného prostredia

Dátum poslednej aktualizácie23.01.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výdavky domácností vynaložené na ochranu životného prostredia.

Jednotka indikátora

mil.eur

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj výdavkov domácností na ochranu životného prostredia?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2019 výdavky domácností na ochranu životného prostredia dosiahli 271,2 mil. eur

  • Výdavky v porovnaní s rokom 2008 vzrástli o 10,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 13,6 %.

  • V rámci národných výdavkov na ochranu životného prostredia tvorili v roku 2019 výdavky domácnosti 16,2 % podiel.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

  • Národné výdavky na ochranu životného prostredia v období rokov sú sledované za tri hlavné inštitucionálne sektory a za národné hospodárstvo spolu.

  • Jedná sa o nasledovné sektory:

  1. sektor verejnej správy- orgány verejnej správy na všetkých úrovniach vrátane fondov sociálneho zabezpečenia, miestna samospráva (obecné, mestské a miestne úrady) a inštitúcie, ktoré sú financované plne alebo prevažne zo štátneho rozpočtu, t.j. rozpočtové a príspevkové organizácie)

  2. sektor korporácií - všetky podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri

  3. sektor domácnosti- patria sem domácnosti a tiež fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského zákona a iných právnych predpisov, nezapísané v obchodnom registri

 

Tabuľka: Porovnanie výdavkov sektorov na ochranu ŽP (mil. eur)
Rok Verejná správa Korporácie Domácnosti Spolu
2008 500 510 245 1 255
2009 551 648 271 1 470
2010 581 598 379 1 558
2011 553 607 266 1 426
2012 574 720 294 1 588
2013 534 695 266 1 495
2014 586 709 258 1 553
2015 740 912 265 1 917
2016 553 772 279 1 604
2017 661 695 237 1 593
2018 718 579 239 1 536
2019 770 630 271 1 671
Zdroj: ŠÚ SR

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk