Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Peňažné výdavky domácnosti

Dátum poslednej aktualizácie 12.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje priemerný stav peňažných výdavkov domácnosti podľa účelu ich použitia.

Jednotka indikátora

%, eur

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj peňažných výdavkov v domácnosti?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 priemerná domácnosť minula na jedného člena mesačne 386 eur, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast o 25 %.
  • Najväčší podiel výdavkov domácnosti v roku 2020 predstavovali výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje (20,5 %), na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá išlo 18,2 % zo všetkých výdavkov. Najmenej výdavkov išlo na vzdelávanie (0,7%).

 

 

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Bežná domácnosť na Slovensku dnes v súčasnosti na svoj chod míňa o vyše tretinu viac, ako pred desiatimi rokmi. Mesačné výdavky priemernej trojčlennej rodiny predstavujú 936 eur. Výška výdavkov sa však v rôznych rodinách môže viac, či menej líšiť. Ak je hlava rodiny nezamestnaná, domácnosť má o vyše 40% nižší príjem, ako priemerná domácnosť. Kým v roku 2010 priemerná domácnosť minula na jedného člena mesačne 308 eur, v roku 2020 to bolo takmer o 25 % viac, 386 eur.
 
 
Peňažné výdavky domácnosti podľa účelu ich použitia (€/osoba)
  2010 2020
Potraviny a nealkoholické nápoje 68,1 78,96
Alkoholické nápoje a tabak 9,37 10,29
Odievanie a obuv 16,39 18,08
Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 62,86 70,27
Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba bytu 12,43 17,84
Zdravotníctvo 9,38 11,56
Doprava 22,18 43,39
Pošty a telekomunikácie 16,18 17,68
Rekreácia a kultúra 22,15 23,5
Vzdelávanie 1,14 2,59
Hotely, kaviarne a reštaurácia 14,94 20,45
Rozličné tovary a služby 19,48 26,31
Ostatné čisté výdavky 33,15 44,8
Spolu 307,75 385,72
Zdroj: ŠÚ SR

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Spotrebné výdavky predstavujú sumu výdavkov za tovary a služby. Členia sa podľa účelu, na ktorý boli vynaložené:

Potraviny a nealkoholické nápoje zahŕňajú všetky výdavky spojené s nákupom potravín a nealkoholických nápojov v obchodnej sieti.

Alkoholické nápoje a tabak zahŕňajú výdavky na alkoholické nápoje, tabak a výrobky z tabaku.

Odievanie a obuv zahŕňa nákup textilného tovaru, obuvi a textilnej galantérie (tvrdá galantéria je súčasťou výdavkov za osobné predmety), vr. ich zhotovenia a opráv.

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zahŕňa výdavky za nájomné v bytoch, úhrady za užívanie družstevného bytu, výdavky za nákup tovarov a služieb pre menšiu stavebnú a bytovú údržbu (do výšky 1400 EUR), platby za elektrinu, plyn, teplú vodu a teplo, nákup palív, vodné, stočné a výdavky za ostatné služby vzťahujúce sa na bývanie.

Nábytok, vybavenie a bežná údržba domácnosti predstavuje výdavky za nákup nábytku, bytového zariadenia a doplnkov, podlahových krytín, bytového a stolového textilu, domáceho riadu a príborov, potrieb pre domácnosť investičného charakteru, rôznych prístrojov a kuchynských potrieb, výdavky za zhotovenie týchto tovarov a ich opravy, vr. výdavkov za hospodárske, záhradnícke, remeselnícke stroje a zariadenia, tovary a služby pre čistenie a upratovanie a i.

Zdravie zahŕňa výdavky za farmaceutické preparáty a výrobky, zdravotnícky tovar, za služby poskytované zdravotníckym personálom v nemocniciach a mimo nich, vr. služieb rôznych terapeutov.

Doprava zahŕňa výdavky za nákup dopravných prostriedkov, pohonných hmôt a mazív, výdavky spojené s ich prevádzkou a údržbou, vr. služieb autoškôl, výdavky za dopravné služby (vlaky, autobusy, lietadlá, lode).

Pošta a telekomunikácie zahŕňa výdavky za poštové služby, za nákup telefónnych a faxových prístrojov a za telefónne a faxové služby.

Rekreácia a kultúra zahŕňa výdavky za tovary a služby spojené s individuálnou a organizovanou rekreáciou a iným využívaním voľného času, vr. výdavkov za knihy, noviny, tlačiarenský a papiernický tovar a kresliace potreby.

Vzdelávanie zahŕňa výdavky za predškolské, základné, stredoškolské, vyššie, vysokoškolské a iné vzdelanie, vr. rôznych kurzov.

Reštaurácie a hotely predstavujú výdavky vo verejnom stravovaní (vr. školského a závodného stravovania) a výdavky za ubytovacie služby (mimo rekreácie).

Rozličné tovary a služby zahŕňajú výdavky za tovary a služby pre osobnú starostlivosť, výdavky za osobné predmety, výdavky za sociálne a finančné služby, výdavky za dobrovoľné poistenie a výdavky za iné služby spojené so spotrebou v domácnosti.