Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Peňažné výdavky domácnosti

Dátum poslednej aktualizácie12.01.2023

Téma

Domácnosti

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje priemerný stav peňažných výdavkov domácnosti podľa účelu ich použitia.

Jednotka indikátora

%, eur

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj peňažných výdavkov v domácnosti?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 priemerná domácnosť minula na jedného člena mesačne 386 eur, čo v porovnaní s rokom 2005 predstavuje nárast o 25 %.
  • Najväčší podiel výdavkov domácnosti v roku 2020 predstavovali výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje (20,5 %), na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá išlo 18,2 % zo všetkých výdavkov. Najmenej výdavkov išlo na vzdelávanie (0,7%).

 

 

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Bežná domácnosť na Slovensku dnes v súčasnosti na svoj chod míňa o vyše tretinu viac, ako pred desiatimi rokmi. Mesačné výdavky priemernej trojčlennej rodiny predstavujú 936 eur. Výška výdavkov sa však v rôznych rodinách môže viac, či menej líšiť. Ak je hlava rodiny nezamestnaná, domácnosť má o vyše 40% nižší príjem, ako priemerná domácnosť. Kým v roku 2010 priemerná domácnosť minula na jedného člena mesačne 308 eur, v roku 2020 to bolo takmer o 25 % viac, 386 eur.
 
 
Peňažné výdavky domácnosti podľa účelu ich použitia (€/osoba)
  2010 2020
Potraviny a nealkoholické nápoje 68,1 78,96
Alkoholické nápoje a tabak 9,37 10,29
Odievanie a obuv 16,39 18,08
Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá 62,86 70,27
Nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba bytu 12,43 17,84
Zdravotníctvo 9,38 11,56
Doprava 22,18 43,39
Pošty a telekomunikácie 16,18 17,68
Rekreácia a kultúra 22,15 23,5
Vzdelávanie 1,14 2,59
Hotely, kaviarne a reštaurácia 14,94 20,45
Rozličné tovary a služby 19,48 26,31
Ostatné čisté výdavky 33,15 44,8
Spolu 307,75 385,72
Zdroj: ŠÚ SR

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk

Spotrebné výdavky predstavujú sumu výdavkov za tovary a služby. Členia sa podľa účelu, na ktorý boli vynaložené:

Potraviny a nealkoholické nápoje zahŕňajú všetky výdavky spojené s nákupom potravín a nealkoholických nápojov v obchodnej sieti.

Alkoholické nápoje a tabak zahŕňajú výdavky na alkoholické nápoje, tabak a výrobky z tabaku.

Odievanie a obuv zahŕňa nákup textilného tovaru, obuvi a textilnej galantérie (tvrdá galantéria je súčasťou výdavkov za osobné predmety), vr. ich zhotovenia a opráv.

Bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zahŕňa výdavky za nájomné v bytoch, úhrady za užívanie družstevného bytu, výdavky za nákup tovarov a služieb pre menšiu stavebnú a bytovú údržbu (do výšky 1400 EUR), platby za elektrinu, plyn, teplú vodu a teplo, nákup palív, vodné, stočné a výdavky za ostatné služby vzťahujúce sa na bývanie.

Nábytok, vybavenie a bežná údržba domácnosti predstavuje výdavky za nákup nábytku, bytového zariadenia a doplnkov, podlahových krytín, bytového a stolového textilu, domáceho riadu a príborov, potrieb pre domácnosť investičného charakteru, rôznych prístrojov a kuchynských potrieb, výdavky za zhotovenie týchto tovarov a ich opravy, vr. výdavkov za hospodárske, záhradnícke, remeselnícke stroje a zariadenia, tovary a služby pre čistenie a upratovanie a i.

Zdravie zahŕňa výdavky za farmaceutické preparáty a výrobky, zdravotnícky tovar, za služby poskytované zdravotníckym personálom v nemocniciach a mimo nich, vr. služieb rôznych terapeutov.

Doprava zahŕňa výdavky za nákup dopravných prostriedkov, pohonných hmôt a mazív, výdavky spojené s ich prevádzkou a údržbou, vr. služieb autoškôl, výdavky za dopravné služby (vlaky, autobusy, lietadlá, lode).

Pošta a telekomunikácie zahŕňa výdavky za poštové služby, za nákup telefónnych a faxových prístrojov a za telefónne a faxové služby.

Rekreácia a kultúra zahŕňa výdavky za tovary a služby spojené s individuálnou a organizovanou rekreáciou a iným využívaním voľného času, vr. výdavkov za knihy, noviny, tlačiarenský a papiernický tovar a kresliace potreby.

Vzdelávanie zahŕňa výdavky za predškolské, základné, stredoškolské, vyššie, vysokoškolské a iné vzdelanie, vr. rôznych kurzov.

Reštaurácie a hotely predstavujú výdavky vo verejnom stravovaní (vr. školského a závodného stravovania) a výdavky za ubytovacie služby (mimo rekreácie).

Rozličné tovary a služby zahŕňajú výdavky za tovary a služby pre osobnú starostlivosť, výdavky za osobné predmety, výdavky za sociálne a finančné služby, výdavky za dobrovoľné poistenie a výdavky za iné služby spojené so spotrebou v domácnosti.