Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Degradované územia

Dátum poslednej aktualizácie17.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí rozlohu a počet degradovaných území (DÚ) tzv. brownfieldov v mestách Slovenska na základe ich mapovania a pasportizácie, ako aj stav ich revitalizácie a recyklácie.

 

Jednotka indikátora

počet, ha

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je stav v degradovaných územiach miest SR?

Kľúčové zistenia

  • Mapovanie degradovaných území prebieha od roku 2014 každoročne a postupne sa sústreďuje na vytvorenie databázy DÚ všetkých miest na Slovensku.
  • Celkovo bolo priebežne identifikovaných 482 lokalít DÚ v mestách SR s rozlohou 1 795 ha.
  • Po aktualizácii progresu na týchto územiach ostáva v databáze DÚ 440 lokalít s rozlohou 1 692,3 ha. Tieto degradované územia sú ďalej posudzované a sú im priraďované atribúty v rámci 14 kategórií, v ktorých sa posudzuje pôvodné funkčné využitie, stav degradácie územia, poloha v rámci zastavaného územia, majetkové pomery a vlastníctvo, výskyt architektonických alebo iných hodnôt a možnosti revitalizácie.

 

Sumárne zhodnotenie

Vývoj mapovania degradovaných území miest SR

Rok

Rozloha (ha)

Počet lokalít DÚ

Mestá

2015

241,8

95

6 kraj. miest:

ZA, TN, BB, NR, TT, PO

2016

-

-

-

2017

714,41

163

dokončenie kraj. miest:

ZA, TN, BB, NR, TT, PO, KE

2018

375,44

96

BA mesto a 

15 miest TN kraja

2019

280,9

117

BB a BA kraj

2020

184,95

82

NR a ZA kraj

Zdroj: SAŽP

 

Podrobné zhodnotenie

Výrazným environmentálnym problémom miestdegradované územia – brownfieldy reprezentujúce mestskú krajinu, ktorá stratila svoju funkciu.

 

Degradované územia (DÚ) a lokality v mestských oblastiach nepriaznivo ovplyvňujú stav životného prostredia v mestách.

V roku 2015 bola v 6 krajských mestách SR – Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Trnava, Prešov realizovaná inventarizácia a evidencia degradovaných území a lokalít. Spolu bolo identifikovaných 95 lokalít s celkovou výmerou 241,8 ha.

 

Degradované územia v inventarizovaných mestách (2015)

Mesto

Rozloha (ha)

Počet lokalít

Banská Bystrica

47,71

21

Nitra

47,11

15

Prešov

72,85

14

Trenčín

29,69

16

Trnava

44,44

15

Žilina

97,93

14

Zdroj: SAŽP

 

Zdroj: SAŽP

 

Na základe pasportizácie DÚ krajských miest SR v roku 2016 bolo zistené, že prebieha revitalizácia a recyklácia DÚ urbanizovanej krajiny. V roku 2016 z celkového počtu 95 bolo revitalizovaných a recyklovaných do pôvodného stavu 7 území (územia bývania a občianskej vybavenosti, športu, rekreácie a cestovného ruchu a priemyselnej výroby). 4 územia boli navrátené do pôvodného stavu čiastočne (územia priemyselnej výroby, športu, rekreácie, cestovného ruchu a bývania a občianskej vybavenosti) a pri 4 územiach došlo k zmene funkčného využitia územia (územia bývania a občianskej vybavenosti, poľnohospodárskej výroby, vojenských objektov a zariadení a priemyselnej výroby).

 

V roku 2017 bolo dokončené mapovanie krajských miest Žiliny, Trenčína, Banskej Bystrice, Nitry, Trnavy, Prešova, Košíc a vybraných okresných miest. Čiastočne prebehli práce na mapovaní DÚ na území mesta Bratislava. Na území krajských miest sa nachádza 163 lokalít DÚ a brownfieldov na ploche 714,41 ha.

Podľa pôvodného funkčného využitia patrí najviac plôch medzi územia bývania, občianskej vybavenosti a územia priemyselnej výroby. Na základe spracovanej databázy sú navrhnuté opatrenia na ich revitalizáciu, na zmiernenie ich negatívneho vplyvu na okolie, ako aj na ich začlenenie do organizmu mesta.

 

V roku 2018 prebehlo mapovanie DÚ v Bratislave a 15 mestách Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zaznamenaných bolo 96 lokalít DÚ s celkovou rozlohou 375,44 ha.

Podľa pôvodného funkčného využitia patrí medzi územia bývania a občianskej vybavenosti 38 plôch, medzi územia priemyselnej výroby 20 plôch. Medzi územia športu, rekreácie a cestovného ruchu patrí 13 plôch, územia poľnohospodárskej a lesohospodárskej výroby 9 plôch, územia dopravnej a technickej infraštruktúry 7 plôch, územia ťažobných areálov 6 plôch, územia vojenských objektov a zariadení 2 plochy a iné územia 1 plocha.


Zmapované degradované územia (2018)

Mesto

Rozloha (ha)

Počet lokalít

Bratislava

221,97

51

Považská Bystrica

7,36

5

Nemšová

0,26

1

Púchov

0

0

Stará Turá

0,33

2

Myjava

2,15

3

Brezová pod Bradlom

2,79

4

Nové Mesto nad Váhom

59,34

6

Dubnica nad Váhom

4,53

3

Nová Dubnica

2,7

1

Ilava

1,06

3

Handlová

49,97

10

Nováky

20,99

4

Trenčianske Teplice

0,35

1

Bojnice

1,07

1

Bánovce nad Bebravou

0,57

1

Zdroj: SAŽP

 

V roku 2019 prebehlo mapovanie DÚ v mestách Banskobystrického a Bratislavského kraja. Dokopy bolo identifikovaných 117 lokalít DÚ na rozlohe 280,9 ha.

Podľa pôvodného funkčného využitia patrí medzi územia bývania a občianskej vybavenosti 46 plôch, medzi územia priemyselnej výroby 34 plôch. Medzi územia športu, rekreácie a cestovného ruchu patrí 12 plôch, územia poľnohospodárskej a lesohospodárskej výroby 10 plôch, územia dopravnej a technickej infraštruktúry 7 plôch, územia ťažobných areálov 3 plôch, územia vojenských objektov a zariadení 2 plochy a iné územia 2 plochy.

 

Zmapované degradované územia (2019)

Mesto

Rozloha (ha)

Počet lokalít

Banská Štiavnica

6,31

11

Brezno

6,78

7

Detva

2,87

4

Dudince

3,36

2

Fiľakovo

14,34

3

Hnúšťa

51,31

7

Jelšava

20,83

4

Kremnica

6,39

7

Krupina

0,81

2

Lučenec

7,3

8

Modra

5

1

Modrý Kameň

1,12

2

Nová Baňa

5,25

5

Pezinok

25,58

5

Poltár

5,74

3

Revúca

2,08

6

Rimavská Sobota

39,07

8

Senec

11,86

3

Sielnica

1,11

1

Sliač

2,73

1

Stupava

12,07

2

Svätý Jur

1,88

2

Tisovec

3,92

5

Tornaľa

12,57

3

Veľký Krtíš

3,91

3

Zvolen

9,17

6

Žarnovica

16,97

3

Žiar nad Hronom

0,55

3

Zdroj: SAŽP

 

V roku 2020 prebehlo mapovanie DÚ v mestách Nitrianskeho a Žilinského kraja. Dokopy bolo identifikovaných 82 lokalít DÚ na rozlohe 184,95 ha.

Podľa pôvodného funkčného využitia patrí medzi územia priemyselnej výroby 30 plôch, medzi územia bývania a občianskej vybavenosti  25 plôch. Medzi územia poľnohospodárskej a lesohospodárskej výroby 14 plôch, územia športu, rekreácie a cestovného ruchu patrí 7 plôch, územia dopravnej a technickej infraštruktúry 5 plôch a medzi územia skládok odpadu 1 plocha.

 

Zmapované degradované územia (2020)

Mesto

Rozloha (ha)

Počet lokalít

Dolný Kubín

0,68

1

Hurbanovo

2,4

4

Kolárovo

0,63

1

Komárno

2,83

4

Krásno nad Kysucou

2,03

1

Levice

8,71

7

Liptovský Hrádok

2,2

4

Liptovský Mikuláš

2,1

2

Námestovo

3,16

3

Nesvady

11,7

1

Nové Zámky

4,27

3

Rajec

13,41

3

Rajecké Teplice

1,02

1

Šahy

4,31

5

Šaľa

0,19

1

Štúrovo

1,23

3

Šurany

33,71

4

Tlmače

4,07

2

Topoľčany

7,93

3

Trstená

2,08

2

Turany

6

1

Turčianske Teplice

8,85

6

Turzovka

2,56

2

Tvrdošín

3,15

2

Vráble

6,07

2

Vrútky

3,11

3

Zbyňov

2,28

1

Zlaté Moravce

8,33

5

Želiezovce

35,94

5

Zdroj: SAŽP

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Brownfield označuje lokality, ktoré boli ovplyvnené predošlým použitím samotnej lokality a tiež jej okolia a ktoré sú zanedbané, nevyužité alebo nedostatočne využité, môžu mať skutočné alebo nepotvrdené problémy s kontamináciou, nachádzajú sa prevažne v oblastiach s rozvinutou urbanizáciou a vyžadujú si zásah na prinavrátenie do stavu prinášajúceho úžitok.
 

Metodika:

Počet lokalít a ich rozloha vychádza z terénneho mapovania v jednotlivých mestách. Na určenie lokalít degradovaných území sú využívané dáta diaľkového prieskumu zeme, územné plány, letecké snímky, rôzne archívne zdroje a informácie. Posudzovanie jednotlivých atribútov vychádza z určenia mapovateľom, resp. odborným pracovníkom.

 

Zdroj dát:

SAŽP