Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Produktivita CO2 na základe výroby a dopytu

Dátum poslednej aktualizácie18.01.2018

Téma

Zelený rast

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj produktivity CO2 na základe výroby, jedná sa o emisie CO2 vyprodukované zo spaľovania fosílnych palív na území SR a domáceho dopytu energie potrebnej počas jednotlivých fáz výroby tovarov a služieb.
Produktivita CO2 na základe dopytu odráža ekonomickú hodnotu vytvorenú na jednotku emisií CO2, aby uspokojila domácu konečnú dopyt. Emisie CO2 na základe dopytu (alebo CO2 obsiahnuté v domácom konečnom dopyte) zahŕňajú CO2 z spotreby energie emitovaného počas rôznych etáp výroby (v krajine alebo v zahraničí) tovarov a služieb spotrebovaných v domácom konečnom dopyte. 
Indikátor je teda vyjadrený ako vyjadrený CO2 na jednotku reálneho HDP.

Jednotka indikátora

USD/kg

Metadáta

Kľúčové zistenia

Produktivita CO2 na báze výroby vzrástla od roku 2000 z 2,23 USD/kg na 4,92 UDS/kg v roku 2014, čo predstavuje nárast o 120%. Produktivita CO2 na základe dopytu vzrástla z 2,41 USD/kg v roku 2000 na 3,55 USD/kg v roku 2011, co je nárast o 47%.

Sumárne zhodnotenie


Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk